Anonüümses küsitluses vastasid 63 naist kehakarvadega seotud küsimustele. Rohkem kui kuu aega kestnud küsitluse jooksul uuriti vastuseid naistelt vanusevahemikus 18 kuni 70 nii Ameerikas kui Suurbritannias. Küsitlusse olid kaasatud ka erinevate rasside ja etniliste gruppide esindajad, et andmed oleksid mitmekesisemad.

Millised on naiste harjumused?