Ülemaailme keskmine oodatav eluiga on umbes 72 eluaastat.

Aga ilmselt oled kuulnud, et maailmas on olemas „sinised tsoonid“, kus inimeste oodatav eluiga on lausa 100 aastat. Need tsoonid paiknevad Jaapanis Okinawas, Costa Rical Nicoyas, Itaalias Sardiinias, Kreekas Ikarias ja Californias Loma Linda piirkonnas.

Dan Buettner, kes uuris lähemalt „sinistes tsoonides“ elavate inimeste eluviisi, toob välja nende ühised omadused.