Uuest läbiviidud uuringust selgus, et vanusevahemikus 62-74 eluaastat joonistus kõige kindlamalt välja seos kvaliteetse seksi ja tippu jõudmise ning vaimse teravuse vahel.

Vanuses 75 pluss uuringus osalejate puhul tehti järeldus, et kõige rohkem oli kasu vähemalt korra nädalas intiimne olemisest.

Professor Shannon Shen, Michigani Hope kolledžist sõnas, et seksi puhul on tegemist füüsilise harjutusega ja füüsilist koormust seostatakse parema kognitiivse võimekusega, sest verevool ajju suureneb.

„See võib eriti oluliseks muutuda just vanemas eas, sest enamasti hakkab siis domineerima istuv eluviis. Seega igasugune vereringe tegevust soodustav liikumine ja ka seks võivad mängida väga olulist rolli. Ja kuigi seksimise sagedus väheneb ajaga, võib see olla üks võimalustest, kuidas seista vastu aju atroofiale,“ selgitab professor.

Samuti mõjub seks positiivselt ka paljudele teistele vaimse ja füüsilise tervise näitajatele, muuhulgas näiteks südametervisele, õnnetundele ja heaolule.

Professor Sheni meeskond vaatles uuringu jaoks 1683 ameeriklast vanuses 62 pluss ja seda viie aasta jooksul. Nad küsitlesid osalejaid, kui tihti nad vahekorras on ja kui suurt rahuldust sellest tunnevad ning viisid lisaks osalejate peal läbi tähelepanu, mälu, mõtlemise kiirust ja matemaatikat sisaldavaid teste.

Dementsus on tänapäeva ühiskonnas üha kasvav probleem ja paljudele juhtudel ka surma põhjustaja.

Lisaks seksile, tasub dementsuse ennetamiseks pöörata tähelepanu ka üleüldisele liikumisele ja treeningule, veeta aega perekonna ja sõpradega, toituda tervislikult ja mitte liialdada alkoholi tarbimisega.

Allikas: The Sun