Siiski peab teadma, et rinnavähi tänapäeva ravivõimalused on üsna head. Dr Simmo töötab lisaks Eestile ka Helsingi Ülikooli Kliinikumis plastikakirurgia osakonna ülemarstina ja toob Soome näite, kus paranemise protsent on väga kõrge. Eestis on see protsent ka kõrge, aga madalam kui Soomes. Dr Simmo sõnul on Eestis probleem selles, et inimesed ei taha tulla sõeluuringule. Nad ei uuri ennast ega ole nii teadlikud kui soomlased. Paraku on rinnavähiga nii, et kui see avastatakse hilisemas staadiumis, on seda raskem ravida.