Teadlased leidsid, et inimesed, kellel oli hea sekselu, olid eluga keskeas ja vanemas eas ka suuremas plaanis rahul. Tundes, et oled oma partneri poolt ihaldatud, võib suurendada rahulolu sekseluga ja ka leppida paremini vanemaks saamisega, tõdevad nad.

Professor Andre Hajek, asutusest Hamburg Center for Health Economics kinnitab uuringut. “On kindel seos seksuaalse rahulolu ja rahuloluga vananemise vahel. Selliste teadmiste abil on võimalik rahulolu suurendada.“ Teadlased uurisid 5418 inimesed andmeid, kes olid vanuses 40 või vanemad, et saada teada, milline on aja jooksul olnud nende suhtumine seksi ja vananemisse.

Osalejatel paluti hinnata seksuaalset rahulolu skaalal ühest viieni, alustades täielikust rahulolematusest kuni suure rahuloluni. Inimesed vanusevahemikus 45 kuni 64, aga ka üle 65-aastased hindasid oma rahulolu eluga suuremaks, sest nad olid ka sekseluga rahul.

“Üks viis seda seost seletada on see, kui olulist rolli mängib seksuaalsus meie kõigi eludes. See väärib mainimist, sest seost on näha nii keskealiste kui ka vanemate inimeste puhul,“ ütles professor Hajek uuringu kohta.

“Samuti on tunne, et oled partneri poolt seksuaalselt ihaldatud emotsionaalses mõttes väga oluline ja võib samuti suurendada rahulolu sekseluga ning aidata omakorda paremini leppida vananemisega,“ lisas ta.

Varasemad uuringud on näidanud, et hea sekselu mõjub toetavalt ka tervisele, aidates ennetada südamehaigusi ja vähendades stressi. Samuti mõjub hea sekselu hästi mälule.

Allikas: The Sun