Aga töötaja, kes ei tunne end väärtustatuna, kellele hommikusel koosolekul nähvati või keda ei tunnustata, väljendab kas teadlikult või - eelkõige - alateadlikult oma pahameelt, solvumist ja trotsi tööandja vastu välja hoopis klientide ja ka kolleegide peal. „Üks halva tujuga töötaja võib rikkuda firma mainet tohutult!“ hoiatab Dali.