Kui isa näitab austust, hoolivust ja vastutust, kanduvad need väärtused üle ka lastele. Isade eeskuju mõjutab otseselt laste käitumist ja suhtumist teistesse. Tütar õpib isa vaadeldes omale tulevast kaaslast valima, poeg isa vaadeldes naisi kohtlema. See mõjutab oluliselt laste väärtushinnanguid ja käitumist. Tulevasel emal on kontrollküsimuseks hea endalt küsida: „Kas sa tahad, et sinu tütar käiks täiskasvanuna tema isa suguse mehega?“