Uuringust selgus, et ainult 32% inimestest arutab koduste ülesannete jagamist regulaarselt ning 37% vastanutest tunneb ennast igapäevaselt ülekoormatuna. „Kõigil on vaja pärast väsitavat tööpäeva tegeleda koduste toimetustega, et kodu korras ning kõht täis püsiks. Kodused ülesanded on ka üheks sagedaseks tüliallikaks, sest tihtipeale ei osata märgata teiste pereliikmete panust ning nähakse ainult enda tehtuid töid,“ rääkis Samsung Eesti kodumasinate tootekoolitaja Alari Pennar.

„Lihtsam on kõik ise ära teha.“

„Ent uuringust paistis, kuidas nii lihtsalt koduseid toimetusi teistele ka anda ei soovita,“ lisas Pennar. Vastanutest 50% usub, et nad ise on koduste ülesannete täitmisel efektiivsed ning iga viies tunneb, et tema pereliige ei ole koduste ülesannete täitmisel tõhus. Seetõttu tekib tihtipeale seisukoht, et lihtsam on kõik ise ära teha ning abi küsitakse alles siis, kui kõik üle pea kasvab.

Küsitlusest selgus, et 61% vastanutest tundsid, et elutempo on viimastel aastatel kasvanud ning seetõttu kannatavad ka kodused toimetused. Kõige rohkem võtavad uuringu järgi igapäevaselt aega toiduvalmistamine, kodu koristamine ja lemmikloomaga tegelemine, sealhulgas ka nendele tegevustele mõtlemine ja ettevalmistamine. „Näiteks kulutatakse söögi tegemisele keskmiselt 8 tundi nädalas ja peas menüüde mõtlemisele umbes samapalju. Kui toidupoes käimisele kulutab inimene nädalas 4 tundi, siis üle 3 tunni võtab aega selleks ettevalmistumine, näiteks poenimekirja koostades,“ selgitas Pennar.

Mis on kõige väsitavamad kodutööd?

Uuringust selgus, et kodu koristamine (54% vastanutest) ja triikimine (48% vastanutest) on kõige väsitavamad tegevused. Vastupidise efektiga on aga lemmikloomaga tegelemine, mis annab energiat üle pooltele vastajatest. „Väga vastuoluline tegevus oli uuringu järgi kokkamine. 35% vastajatest hindavad seda kui energiat andva tegevusena, ent 28% arvavad, et see on väsitav ja kurnav. Siin jagunevad need inimesed, kellele meeldib süüa teha ja köögis toimetada ning need, kes teevad seda vaid selleks, et süüa saaks,“ märkis tootekoolitaja.

Kõige tähtsamad ülesanded vastanute jaoks olid toidu valmistamine ja toidupoes käimine, mille hindas väga oluliseks kolmveerand vastajatest. Kolmandale kohale jõudis elementaarne kodu koristamine. „Tulemused näitasid selgelt, et esmavajalik tehakse ära, ent tihtipeale muud kodutööd, nt triikimine, aiandus jm, millega ei ole hädavajalikult kiire, jäävad tahaplaanile ,“ rääkis Pennar.

„Elukalliduse tõusu ja energiakriisi tajuvad inimesed oma igapäevastes toimetustes aina rohkem. Vastanute sõnul muudavad just need faktorid kodutööde tegemise stressirohkemaks ja keerulisemaks ning tekitavad pereliikmete vahel pingeid. Kliimamuutused ja geopoliitilised sündmused seevastu pereelu liiga palju keerulisemaks ei muuda,“ lisas Pennar.

Uuring viidi läbi oktoobrikuus 2023. aastal kuues Euroopa riigis ning uuringule vastas 6066 tarbijat. Neist 54% on abielus või kooselus ning 33% vastanutest on alaealised lapsed.