„Tegelikult ongi inimesena meie suurim väljakutse osata suhelda - tunda iseennast ja aktsepteerida teisi. Kõige paremini aitab meil konfliktses olukorras väljendada ennast teisele: „Ma mõistan, et meil on erinev arusaam sellest olukorrast. Ma soovin Sinu mõtet paremini mõista ja ennast Sulle väljendada, et me saaksime leida kompromissi“.