Nad mõtlevad enne kui räägivad

Üldiselt eristab tavalisi inimesi intelligentsetest inimestest juba see, et nad mõtlevad enne, kui nad vastavad. Esitades neile mõne küsimuse - mis võib puudutada nende järgmist tööalast projekti või lihtsalt seda, mida nad lõunaks süüa tahaksid - ei vasta nad sulle kohe, vaid võtavad hetke mõtlemiseks enne kui nad vastavad.

Nad kuulavad rohkem kui räägivad

Tarkadel inimestel on palju teadmisi ja sellepärast võivad nad ilma mingi probleemita rääkida kaasa paljudes valdkondades. Ent neil on ka oskus koguda informatsiooni. Enamik tarku inimesi on harjunud palju lugema ja mis kõige tähtsam, ka kuulama. Neil on oskus kuulata tähelepanelikult seda, millest teised räägivad. Nad ei ole sellepärast veel vaiksed, vaid see on nende viis infot koguda, analüüsida ning teha isiklikke järeldusi.

Nad jäävad skeptiliseks teiste väidete suhtes

Isegi kui nad kuulavad palju, ei usu nad kõike, mida nad kuulevad. Enamiku ajast otsustavad nad jääda oma seisukoha juurde, kui nad just ei ole juba varem jõudnud samale järeldusele, kui nende vestluskaaslane. Sama kehtib ka selle kohta, mida nad loevad ja näevad läbi meedia. Targad inimesed tahavad tõendeid ja fakte enne, kui nad midagi uskuma jäävad. Üldiselt on nad pigem skeptilised kõige suhtes.

Nad väldivad vaidlusi

Enamik intelligentseid inimesi ei ole harjunud suuri debatte pidama ega omavahelisi lahkarvamusi lahkama teistega. Teiste ümber veenmine ei ole nende jaoks kõige tähtsamal kohal. Ilma endale sellest aru andmata, keskenduvad nad üksnes tõenditele ja oma isikliku analüüsi tulemustele, ilma et nad tunneksid suuremat huvi selle vastu, mida laiem üldsus arvab.

Nad kaotavad ajataju

Üks, mis on tarkadele inimestele eriti omane, on see, et nad võivad täiesti kaotada ajataju, mõnikord lausa sel määral, et unustavad selle, kus nad hetkel viibivad ja mis kell on. Nad on täiesti keskendunud üksnes oma tegevusele ja unustavad seejuures kõik muu.

Allikas: Kodused Lood