Viimasega viitab Kristi valitsuse uitmõttele vähendada vanemahüvitist praeguse pooleteise aasta pealt aastani.

„Soov siduda palgalõhet ainult vanemahüvitise pikkusega on lihtsalt vabanduste otsimine, miks mitte tegeleda asjade päris tagamaadega, milleks on tööandjate-poolne sooline ja lastepõhine diskrimineerimine. Riigi poolt on pakutud võimalus puhata või mitte, isad saavad samuti koju jääda, ja kui seda ei kasutata samas määras, siis on asi pigem soorollides, mis on läbi inimajaloo tekkinud. Ja nendega ei tegeleta vanemahüvitise lühendamise teel. Keegi ei käsi naisel koju jääda, kui ta soovib oma karjääri edendada, aga samas siis vaadatakse ka viltu. Probleem on soorollides ja diskrimineerimises, mitte vanemahüvitise pikkuses. Pole mõtet 50 miljoni nimel seda vabanduseks tuua,“ on Kristi kindel.