„Emotsionaalne küpsus on aktsepteerida inimesi sellistena nagu nad on, mitte kritiseerida neid enda standarditest lähtuvalt ega survestada olema sulle meelepärane või kohanduma sinu standarditega. Kui sulle ei sobi, vastuta enda eest, lahkudes olukorrast (restoranist, Tinderis, mis iganes).

Vaata endasse sisse, mis su roll on selles protsessis, et pidevalt rahulolematu oled, mitte ära lahmi kritiseerida teisi. Eestlaste folklooris on kuldaväärt vanasõna: „teise silmas näeb pindu, aga oma silmas palki ei näe“.“