„Lähisuhtevägivald ei tunne vanust ega sugu – sellega puutuvad kokku nii naised kui mehed, samuti lapsed, täiskasvanud aga ka eakad. Paraku kannatavad selle all kõige enam just naised: statistika andmetel on koguni 41% nendest kogenud elu jooksul lähisuhtevägivalda. Nii naised, kui ka nende lapsed vajavad mõistagi erilist hoolt ja tuge. Lähisuhtevägivald on probleem, millega peab tegelema mitte ainult ametkondlikul tasandil, vaid ühise rindena nii ettevõtjad kui kogu ühiskond laiemalt. Meil väga hea meel, et IKEA on võtnud oma südameasjaks pöörata sellele teemale tähelepanu ning seeläbi aidata neid, kes seda tuge vajavad,“ ütles sotsiaalkindlustusameti vägivallaohvrite teenuste arendustiimi juht Andrea Kink.

„83% viimases „Märka vägivalda“ küsitluses osalenutest väidab, et lähisuhtevägivalla küsimuse lahendamine on terve ühiskonna kohustus. Kuid 6% on arvamusel, et tegu on iga inimese eraasjaga. Meie usume, et lähisuhtevägivald ei ole isiklik probleem, millega peaks üksi silmitsi seisma, vaid see puudutab meid kõiki. Vägivalda ei tohi tähelepanuta jätta ja selle ennetamiseks tuleb kasutada kõikvõimalikke meetodeid: inimesi tuleb harida, süvendada austust üksteise vastu ja teha lõpp vägivalla ees silmade kinni pigistamisele. Seetõttu töötasime koos pädevate asutuste ja spetsialistidega välja uue sotsiaalkampaania, mille eesmärk on suurendada lähisuhtevägivalla alast teadlikkust ja meelde tuletada, kust abi otsida,“ ütles IKEA Baltikumi turu juht Inga Filipova.

Uus kampaania „Märka vägivalda“ algab kõigis kolmes Balti riigis 2024. aasta jaanuaris ja kestab veebruari lõpuni. Kampaania loovlahendus kujutab lähisuhtevägivalla sünget statistikat visuaalselt – ühel kolmest aknast seisab naine – kutsudes üles märkama probleemi, mis jääb sageli nähtamatuks või teadvustamata. Kampaaniaga ei juhita mitte ainult tähelepanu lähisuhtevägivallale kui probleemile, vaid levitatakse ka infot abitelefonide ja vastavate asutuste pakutavate sotsiaalteenuste kohta.

Uus kampaania on osa IKEA pikaajalisest sotsiaalsest algatusest „Märka vägivalda“, mis toetab ettevõtte visiooni luua paremat igapäevaelu paljudele inimestele.

Kui vajad tuge, võta ühendust:

• ohvriabi kriisitelefon: 116 006 (24/7) või palunabi.ee;

• lasteabi telefon: 116 111 (24/7) või lasteabi.ee;

• tugi vägivallast loobumiseks: 660 6077 (tööpäeviti 10.00–16.00).Hädaolukorras helista häirekeskuse numbril 112.Rohkem infot lähisuhtevägivalla kohta: sotsiaalkindlustusamet.ee

*IKEA viis veebiküsitluse läbi koostöös ettevõttega Norstat. Uuring toimus 2023. aasta novembris ja selle käigus küsitleti 1000 vastajat vanuses 18–74 aastat.