1. Laste kasvatamine: ära tee oma kaaslast maha

Laste kasvatamine on üsna tundlik teema paljude paaride vahel. Kuidas jõuda ühisele kokkuleppele, mis on keelatud ja mis on lubatud? Kuidas tohib last karistada ja kuidas teda kiita? Milline käitumine on lubatud ja milline mitte? Vanemad peavad leidma ühise kokkuleppe lapse kasvatusmeetodite suhtes ja tegema omavahe koostööd: kui üks vanematest on midagi keelanud, peab teine tegema sama. Lapse ees ei tohi teise vanema otsuseid maha teha, tehes vastupidist kohe, kui teine on selja keeranud.

2. Kodused tööd: ütle, kui sa enam ei jaksa ja pead liiga palju tegema

Üha rohkem räägitakse emotsionaalsest koormusest, mis tähendab seda, kui üks inimene on enda peale võtnud kogu pereelu organiseerimise ja planeerimise, lisaks sellele kodu korrashoiu. Kui üks inimene peab kõike seda tegema, tekivad paratamatult pinged, kuni inimene ühel ilusal hetkel enam ei suuda ennast tagasi hoida ja selle tõttu tekibki tüli.

3. Raha: eraldi arved

Rahaga seotud küsimused tekitavad tihti lahkhelisid. Rahaga ümber käimine sõltub iga inimese eluviisidest, kasvatused, sellest, kuidas vanemad oma rahaasjadega ümber käisid. Psühholoogide sõnul on kõige parem, kui mõlemal kaaslasel on oma arve.

4. Sugulased: piirid paika

Sugulased on samuti üsna tihti konfliktide põhjuseks. See, kui palju üks kaaslastest oma sugulastega tegeleb, võib tekitada arusaamatust teises. Mõned arvestavad isegi oma ema või isa arvamusega väiksemategi otsuste vastuvõtmisel. Teised jälle on teistsugused. Sugulased võivad muutud ka liiga pealetükkivaks mõnede jaoks, sest iga inimese peres on omad harjumused ja see, mis valmistab rõõmu osadele, võib tekitada pettumust teistes. Kindlat reeglit probleemide lahendamiseks ei ole, küll aga tuleks arvestada oma kaaslase vajadustega ja panna paika piirid, et teine saaks tunda ennast hästi.

5. Seksuaalsus: rääkida oma tunnetest

Üldiselt on seksuaalsus paarisuhtes üsna keeruline teema, sest soovid ja vajadused muutuvad ajaga ning iga inimese ootused on erinevad. Peale mitut aastat kooselu tekib rutiin, mis võib põhjustada pettumust, arusaamatusi ning konflikte. Sellepärast on vaja rääkida oma tunnetest ja vajaduse korral pöörduda psühholoogi või seksuoloogi juurde.