„Kust sa, lilleke, siia said?“ teise osa külalised on tserebraalparalüüsiga Kristel Nurme ja spinaalse lihasatroofiaga Hendra Raud, kellega vaadeldakse keskmise inimese piiratud arusaamasid seksuaalsusest, mil moel mõjutavad ühiskondlikud eelarvamused erivajadusega inimesest erivajadusega inimest ennast ning miks nähakse puudega inimest lapsena. Muuhulgas tuleb välja, et erivajadusega inimene ei näe elus takistusena oma puuet, vaid hoopis ümbritsevat keskkonda ning milline roll on haridusel ja popkultuuril erivajaduse normaliseerimisel.

Head kaasamõtlemist!

Podcast „Kust sa, lilleke, siia said?“ Kristel Nurme, Hendra Raud ja saatejuht Laura Kurs