Lapsed vajavad kasvuks turvalist ja stabiilset keskkonda, kus saab tunda end kaitstuna, armastus ja kiindumuse ülesnäitamine on aju arengule ja vaimsele tervisele kriitilise tähtsusega. Kallista, julgusta sõnadega ja osuta tähelepanu – see tõstab enesekindlust ja turvatunnet.

Paku lastele võimalust väljendada oma tundeid ja mõtteid hirmuta hukkamõistu või karistuse ees, vanemate ülesanne on kuulata, mõista ja toetada, mitte pisendada või tundeid eirata.

Lapsed vajavad selgeid piire ja reegleid, see aitab mõista maailma ja õpetab vastutama oma käitumise eest. Järjepidevus reeglite ja tagajärgede osas on ülioluline, loob turvatunde ja aitab kaasa distsipliini kujunemisele.