„Ilusat aega oligi meil vast paar-kolm aastat.“ Naine püüdis kooselu korduvalt lõpetada: „See oli nagu sitt bumerang, mille viskad suure hooga minema, aga tuleb ikka tagasi.“ Ta tunnistab, et lõpp venis sellegi tõttu, et polnud nõus mehele sada protsenti loovutama Küllätüväs asuvat talu, kuhu temagi on panustanud nii oma südant, aega kui ka raha. Kokkuleppele saamist lihtsustas tõik, et kõrvuti asus kaks kinnistut: ühe sai naine, teise mees.

Merca rõhutab, et vägivalda ei pea keegi taluma ja kooseluga pole selle ilmnedes mõtet venitada.

Vägivallast on väljapääs!

Igal inimesel on õigus tunda end vabana, austatuna ja väärtuslikuna.

Naine, kui oled kogenud mingis vormis vägivalda, siis tea- Sa pole oma murega üksi. Vähemalt iga kolmas naine Eestis on alates 15 eluaastast samuti kogenud kasvõi üks kord elus mingisugust vägivalda. Pea meeles- ohvril pole vaja ennast süüdistada. Ära jää üksi, otsi abi!

Et toetada psühholoogilist, füüsilist, majanduslikku või seksuaalset vägivalda kogenud naisi ja nende lapsi, on Eesti igas maakonnas avatud naiste tugikeskused.

Naiste tugikeskused pakuvad vägivalla ohvritele emotsionaalset tuge, jagavad informatsiooni abi saamise võimaluste kohta üle Eesti, annavad asjaajamisjuhiseid suhtlemisel riigi, kohaliku omavalitsuse ning teiste vajalikke teenuseid osutavate asutustega samuti nõu asjassepuutuva seadusandluse kohta.

Vajadusel pakuvad tugikeskused turvalist pelgupaika pärast vägivallajuhtumit või vägivallaohu korral võimalust rahuneda, välja puhata ning ka ajutiselt elada, psühholoogilist nõustamist või psühhoteraapiat ning õigusabi.

Tugikeskuste kontaktid leiad siit.

Tugitelefon 1492 on ööpäevaringne tasuta lühinumber naistele, kes on kogenud füüsilist, vaimset, majanduslikku ja/või seksuaalset vägivalda.