Igas suhtes tuleb ette tülisid ja erimeelsusi, see on vältimatu ja võimaldab isegi, kui neid kontrolli all hoida, suhtel kasvada ja edasi areneda. Kui paljudel puhkudel on tüli suhtele kasulik, siis teistel kordadel võib see tekitada ummikseisu ja viia isegi lahutuseni.

Kas teie suhtes tuleb ka tülitsemise korral ette selliseid olukordi, kui su partner sind täiesti ignoreerib ja ei vasta sulle?

Sellist käitumist nimetatakse vaikseks kohtlemiseks ning tegemist on väga halva omadusega, mille tõttu enamik paare lahutavad.

Mis see täpsemalt on?

Oma tähenduselt viitab ta käitumisele, kui teine inimene lihtsalt väldib igasugust suhtlemist - ta ei taha leida lahendusi ega katsugi mõista. Sellisel puhul inimene muutub emotsionaalseks ja verbaalseks kivimüüriks ja keeldub rääkimast. Ta jääb täiesti kõigutamatuks ja puutumatuks, samal ajal kui sina oled meeleheitel ja tunned, et sind ei kuulata ega austata.

See võib samuti tähendada seda, et su partner süüdistab sind nagu teeksid sa mitte millestki suure asja, alavääristab seda, mis sul öelda on ja teeb nagu kõik oleks korras, ehkki see ilmselgelt nii ei ole.

Millised märgid peaksid sind valvsaks tegema?

  • Su kaaslane ignoreerib ja eirab sind ka siis, kui sa temaga räägid

  • Ta ei vasta sulle sõnadega, vaid pomiseb omaette midagi

  • Ta vahetab teemat

  • Ta kordab pidevalt sama asja, muutes jutuajamise mõttetuks

  • Ta väldib vestlust ruumist lahkudes või kadudes mõneks ajaks

  • Ta väldib visuaalset kontakti

  • Ta on sinu vastu külm ja tundetu

    Enamike lahutuste põhjus

Uurijate sõnul on just see käitumisviis kõige suurema osa lahutuste põhjustajaks. Tegemist on tõelise mürgiga kahe inimese vahelisele suhtele. Sest selline käitumine muudab igasuguse dialoogi võimatuks ja takistab kaaslastel leida lahendust oma probleemidele.

Kas tegemist on üha vaimse vägivalla vormiga?

Kõik sõltub inimese kavatsustest. Mõnedel puhkudel on võimalik, et inimesel endal pole aimugi sellest, millist piina ega valu tema käitumine põhjustab. Teistel puhkudel on tegu vahendiga, mis võimaldab oma emotsioonidega paremini toime tulla. Sellised inimesed tavaliselt ei taha midagi kontrollida ega kellegagi manipuleerida, alateadlikult kasutavad nad aga sellist vahendit enesekaitseks. Selle tõttu oleks hea rääkida sellest ja panna paika nii-öelda reeglid, mis sätestaks, et järgmisel korral on parem rääkida põgenemise asemel. Kui inimene vajab mõnda hetke enda rahustamiseks, siis võib alati rääkida hiljem.

Kui aga inimene keeldub tunnistamast seda, mida ta oma käitumisega põhjustab ja süüdistab jätkuvalt teist kõikides suhteprobleemides, on üsna tõenäoline, et tegemist on ühe manipulatsiooni vormiga. Ja sellisel puhul on vaikus mõeldud teisele inimesele karistusena, mis mõjub hävitavalt. Hävitavalt, sest see katkestab igasuguse võimaluse suhtlemiseks. Sellisel puhul on kõige parem lahendus minna ära ja rääkida sellest mõne lähedase inimesega.

Allikas: Kodused Lood