Suhtuge igasse vestlusesse igasse inimesega nii, nagu see oleks viimane kord teil selle inimesega rääkida - ka mina arvasin, et see on selline sõnakõlks, millel muidugi on tõepõhi all, aga liiga tõsiselt ka sellesse ei suhtunud. Oleksin pidanud.