Viimasel ajal on palju teateid naistest, kes võtavad kaalulangetus ravimeid nagu Ozempic ja Mounjaro ning on jäänud rasedaks. Seda, hoolimata sellest, et nad kasutavad rasestumisvastased vahendeid või on tegelenud juba aastaid kestnud viljakusprobleemidega.