Üheskoos saatekülaliste Brenda Penti ning Piret Karroga arutleti teadusmaailmas valitsevate stereotüüpide üle, kas poisid on tõepoolest matemaatikas nupukamad kui tüdrukud ning mil moel teatud ootused nii poiste kui tüdrukute suhtes neid minapildi kujunemisel ja tulevikku puudutavate otsuste osas negatiivselt mõjutavad.

Niisamuti kõneles saatejuht Laura Kurs enda kogemusest tehnoloogias ja poliitikas ning jahmatavaid, kuid see-eest ka innustavaid ja lootusrikkaid näiteid oli teisigi. Üheskoos tõdeti, et vaatamata teatud raskustele, on Eesti siiski tõeliselt äge koht, kus toimetada ja elada ning nii nagu IT-s, peavad tüdrukud julgema ka inseneerias uks jalaga lahti lüüa ning oma koha uhkuse ja enesekindlusega selles vallas võtma. Head kuulamist!

Podcast „Kust sa, lilleke, siia said?“, Brenda Pent, Piret Karro ja Laura Kurs