Küll aga tunnevad naised end rahaasjades ebakindlamalt kui mehed. Swedbanki Rahaasjade Teabekeskuse juht Mari-Liis Jääger selgitab olukorda ning annab nõu, kuidas oma rahaasjadel sarvist haarata.

Mida tähendab finantstervis?

Finantstervis tähendab inimeste ja leibkondade võimet tulla igapäevaselt toime oma rahaliste kohustustega ning oskusi kasutada oma raha targalt. Hea finantstervise näitajad on:

• tasakaalus eelarve, sealhulgas igakuine õigeaegne arvete tasumine;

• vähemalt kolme kuu sissetuleku suurune säästupuhver;

• pikaajaliste säästude olemasolu pensionipõlveks, et hoida harjumuspärast elukvaliteeti;

• turvavõrgustik, mis aitab hakkama saada ootamatuste või elumuutuste (näiteks töökaotuse) korral;

• hallatav laenukoormus;

• piisav rahatarkus, et teha nii lühemas kui ka pikemas plaanis häid finantsotsuseid.

Kui veel mullu oli Eestis meeste finantstervis keskmiselt parem kui naistel (meestel 53 ja naistel 48), siis sel aastal olulist erinevust meeste ja naiste indeksite vahel pole. Siiski on nii Eestis, Lätis, Leedus kui ka Rootsis hea või tugeva finantstervisega inimeste osakaal kõrgem just meeste seas, seda 5–7 protsendipunkti võrra. Eestis liigitub hea või tugeva finantstervisega rühma 57% meestest ja 52% naistest.

Üks selgitus naiste nõrgemale finantstervisele on nende keskmiselt madalam sissetulek, mis on osaliselt ka tingitud tööjõuturult eemal olemisega seoses lapse/laste sünniga ning sagedasem majanduslik sõltuvus näiteks abikaasast või elukaaslasest,“ nendib Jääger. „Samast uuringust ilmnes ka, et naistel on finantsasjadest vähem teadmisi, mis võib samuti rolli mängida.

Vaid 33% naistest tunneb end finantsiliselt kindlalt

Eesti elanikest 63% peab end rahaasjades sõltumatuks lähedastest ja toetustest ning võrreldes eelneva aastaga on see näitaja oluliselt paranenud. Ootuspäraselt tunnetavad majanduslikku sõltuvust sagedamini väiksema sissetulekuga, töötud või õppivad inimesed. Majanduslik sõltumatus on levinum meeste seas: meestest peab end majanduslikult sõltumatuks 72% ja naistest 54%.

Naised on üldiselt veidi ettevaatlikumad ja kipuvad rohkem muretsema. Näiteks 40% meestest peab oma majanduslikku olukorda turvaliseks, sama hinnangu andis vaid 33% naistest. Kui tunnetuslikku poolt kraadida, siis ka sealt selgus, et meestele tekitab isiklikele rahaasjadele mõtlemine rohkem positiivseid emotsioone, naistele aga pigem muret.

Kuigi mingites aspektides tunnevad mehed end rahaasjades kindlamalt, siis üldine trend näitab, et meeste ja naiste finantstervis on hakanud ühtlustuma.

Mõned lihtsad nipid, kuidas kasvatada oma finantsilist turvatunnet

- Tee oma rahaasjades inventuur: pane kirja tulud ja kulud ning varad ja kohustused. Nendele andmetele otsa vaadates mõistad, kas liigud soovitud suunas või võiksid muudatusi teha, näiteks õppida juurde, otsida lisasissetulekuid või vähendada tarbimist. Vaata samal moel läbi ka pere tulud-kulud.

- Aruta rahaasjad elukaaslasega läbi ning jõudke ühiselt kokkuleppele, millega teie mõlema huvid on võrdselt kaetud. Tihti ei teagi elukaaslased teineteise sissetulekuid ja kulusid ning elavad elustiili, mis käib ühele üle jõu või tekitab suurt stressi. Rääkige läbi ka see, kuidas valmistute ootamatuteks sündmusteks, näiteks kui kaob sissetulek või üks teist ootamatult sureb.

- Isegi kui tulud on väikesed ning kogu raha kulub toidu, kohustuste ja laste peale, pane igast sissetulekust kohe natuke raha kõrvale või investeeri ehk maksa kõigepealt iseendale.

- Hari end rahatarkuse vallas. Alusta väikeste sammudega, näiteks kuula nädalas üks podcast või loe üks artikkel. Kogumispäevikul on Facebookis rahatarkuse grupp ning ka podcast, kus jagavad rahatarkust, inspiratsiooni ja oma teekonda eri valdkondade inimesed.

- Ümbritse end inimestega, kes sind inspireerivad ja kellega soovid liikuda sarnases suunas. Kui sina püüad säästa et liikuda kiiremini oma unistuste suunas, aga su sõbrad on pigem tarbimisele suunatud, siis on keeruline muutusi teha. Sotsiaalmeedias vaata samuti kriitiliselt üle, keda sa jälgid, ning võib-olla tasub mõneks ajaks üldse sotsiaalmeediast eemal olla, et hoida oma vaimset tervist.

- Jälgi oma tundeid ja mõtteid seoses rahaga ning vajaduse korral tegele korduvate muremõtetega teadlikult. Rahaärevus mõjutab igapäevategemisi, tervist ning suhteid tööl ja kodus.