Igas suhtes on alati erinevusi, mis tekivad peamiselt meie erinevate perekondlike taustade ja kasvatuse tõttu või meie iseloomude erinevuse tõttu, aga mõned tegurid peaksid siiski valvsaks tegema, sest need viitavad sellele, et suhe ei saa pikemat aega normaalselt edasi toimida.