Kõige olulisem on sisu, seega peab see hõlmama eelkõige sinu väärtusi, hoiakuid, tõekspidamisi, kompetentse, karismat, selget eesmärki ja suuremat strateegiat. See peab looma sinust teistele soovitud, ent ka autentse ettekujutuse. Persoonibrändingu ekspert, juhtimiscoach ning raamatu „Bränd Nimega Sina“ kaasautor Olesija Saue kirjutab raamatus „Bränd Nimega Sina“, et kõige olulisem on aga teada, mida sa ise täpselt soovid oma persoonibrändiga saavutada.

Olesija toob välja, et sinu persoonibränd peab vastama seitsmele kõige olulisemale küsimusele.