Samsungi tellitud uuring juhtis tähelepanu lapsevanemate teadmistele oma lapse nutikasutuse kohta ning selgus, et lausa 93% lapsevanemates arvab, et nooruki nutikasutus peaks olema piiritletud. Siiski vaid 67% vanematest kontrollib kas täielikult või osaliselt oma lapse internetitegemisi ning peaaegu veerand vastanutest ei tea, mida nooruk oma nutitelefonis teeb.

„Internetis leviv sisu ei ole alati lastesõbralik ning seetõttu on oluline olla oma laste tegemistega kursis. Tänapäeva nutitelefonidel on selleks ohtralt võimalusi ning kontrolli taset saab iga vanem vastavalt oma soovidele muuta,“ sõnas Pennar. Uuringu tulemused näitavad aga, et paraku kasutavad nutilahendusi ehk kontrolli abistavaid rakendusi vaid vähesed lapsevanemad - umbes 24% vastanutest kasutavad neid regulaarselt ja 18% aeg-ajalt.

Veel on murekohaks interneti ja mobiilseadmete ohutusest rääkimine. Kuigi 84% vastanutest on seda teemat oma lapsega käsitlenud, ei piisa vaid ühest vestlusest ning korduvalt on turvalisusest rääkinud vaid 50% lapsevanematest. Pennari sõnul on nutiajastul turvalisusest rääkimine väga oluline ning kindlasti peaks mõne aja tagant põhitõed lapsele uuesti meelde tuletama.

Siin on mõned Samsungi tootekoolitaja nipid, mida lastega nutiohutusest rääkides silmas pidada ning kuidas nende tegemisi kontrollida:

· Hoia isiklikud andmed privaatsena – selgita, miks tuleb isiklikud andmed, nagu näiteks aadress ja salasõnad enda teada hoida ning millist sisu sotsiaalmeediasse mitte postitada.

· Väldi võõrastega rääkimist ja tundmatutele linkidele vajutamist – tutvusta turvalisuse põhimõtteid ning too päriseluga paralleele ehk nii nagu reaalses maailmas ei tohiks lapsed võõrastega pikalt jutustada, tuleks seda vältida ka internetis.

· Anna küberkiusamisest vanematele teada – loo internetist rääkides turvaline keskkond ning julgusta last alati murede ja küsimuste korral enda poole pöörduma.

· Pane piirid paika – laste tegevuste jälgimiseks saad kasutada erinevaid rakendusi või telefoni funktsioone nagu näiteks Google Family Link. Kindlasti tuleb sellest teada anda ka lapsele ning seletada, miks näiteks ekraani kasutusaja piirang ja teatud veebilehtede blokeerimine on oluline.