„Minu kultuuriteooria ning kriitilise analüüsi taust, sinna lisaks alustatud õpingud sotsioloogias, on teritanud minu pilgu ühiskonnas toimuva osas väga teravaks. Ma ei pelga teemadel, mis minu jaoks olulised on, end ka selgelt väljendada. See on viinud mind sotsiaalmeedias loendamatu hulga põnevate vestlusteni, millest tekkiski mõte luua nendele aruteludele füüsiline ruum,“ kirjeldab taskuhäälingu „Kust sa, lilleke, siia said?“ ning nüüdsest ka sündmussarja Lillekese Akadeemia looja ja vedaja Laura Kurs, kust tekkis mõte sellisele sündmusele alus panna.

„Arvestades, milliseks on kujunenud meie elutempo, siis tihti ei jõua me teatud infoni või läbi algoritmide see info hoopis meieni. See tähendab, et meil kas puuduvad allikad või hoopis julgus oma mõtteid väljendada, küsimusi küsida. Seda soovin ma muuta,“ kirjeldab Kurs. Lillekese Akadeemia eesmärk on pakkuda naistele nii öelda turvalist ruumi aruteludeks ka juhul kui seisukohad erinevad: „Tahaksin tõhustada tervislikke mõttevahetusi, et see on okei, kui me ei nõustu ja samal ajal julgustada naisi end ka põhjendama ning olema avatud teistele ideedele, kasvõi enda ümber veenmisele, mis on ju ka ühe põneva ja aruka vestluse osa.“cSeekordse sündmuse teemaks, mis oli edaspidi neli korda aastas toimuva sarja esimene, sai loomade heaolu ning mil moel see nii Eestis kui Euroopa Liidus reguleeritud on. Pea kahekümne huvitunud osalisega tuli kõnelema Farištamo Eller loomade eestkoste organisatsioonist Loomus, mis on keskendunud nii meie lemmikute kui farmi- ja metsloomade heaolule. Teemade ring, mida katta suudeti oli lai. Vesteldi nii loomade rahvusvahelisest transpordist ja sellele seatud (või seadmata jäetud) tingimustest, loomkatsetest kosmeetika- ja ravimistööstuses, zoofiiliast kui karusloomafarmide keelustamisest ja Euroopa kodanikualgatuste eripäradest ning Euroopa Komisjoni suhtumisest miljoneid allkirju kogunud liikumistesse.

Elleri sõnul ümbritsevad loomad meid kõikjal, kuid suur osa loomadega toimuvast leiab sellele vaatamata aset varjatult. „Oleme harjunud loomi kohtlema kui asju, ressurssi inimesele. Loomad ei ole aga asjad, neil on iseväärtus ning õigus elule,“ sõnab Eller. Lillekese Akadeemiat näeb Loomuse esindaja võimalusena naisi inspireerida ja võimestada, et ühelt poolt tunneksid inimesed end kuulduna ning teisalt julgeksid ka juurde küsida. „Mõtteid vahetades saame oma eludes luua uusi seoseid. Mul on hea meel, et seekord leidis see aset nõnda innustavas ja mõnusas õhkkonnas.“

Pärnus toimunud Lillekese Akadeemia esimesest sündmusest osa võtnud sealse Disainipäeva üks eestvedajatest Liisa Mägi sõnas, et võimatu on saada eksperdiks igas valdkonnas, aga kuulata neid, kes teatud teemadega pühendunult tegelevad, aitab endalgi paremaid valikuid langetada. „Mida enam me teame, seda selgemini maailma enda ümber tajume ning rõõm on mõelda koos teistega, kes samuti uudishimulikud, avatud, kuid kriitilise meelega enda ümber toimuvat jälgivad.“

Järgmine Lillekese Akadeemia toimub sügisel ning siis võetakse arutluse alla turumajandus ja sotsiaalne heaolu. Kes soovib samuti kaasa mõelda ning rääkida, saab kirjutada aadressile laura@kurs.ee

Esimese Lillekese Akadeemia toimumisse panustasid Kohvik Sonne, Lillekimp, Pizzolato Wine, Smuuti Skin, Urban Care ja Linea MammaBaby.