„Ühest küljest naistele tambitakse, et mehed ja naised on võrdsed; samas tõstatatud suur probleem, et nad ei ole võrdsed? Kumb siis on? Praktikas elavad naised „easy mode“ elu. Keskpärasel naisel on kaaslast palju lihtsam leida kui keskpärasel mehel; naiste töö on reeglina füüsiliselt kergem; naiste vaimne töö on üldiselt kergem (vaadates tippjuhtide ja inseneride meeste/naiste suhtarvu); naiste eluiga on pikem; naistelt oodatakse ühiskondlikult vähem (majandusliku) edukust.

Kui naised ise usuvad, et neil on ekstra raske elu siis keeravad oma vaimse mõttelaadi sellega pekki. Aga mispärast peaks üks mees seda uskuma hakkama? Unusta ära võrdsus. Kõik on täpselt sama mis varem - mees peab peale käima, mees peab jooksma, organiseerima, maksma. Naised nimetavad ise seda „hoolivuse“ näitamiseks. Sisuliselt nõuavad aga sedasama „easy mode“ režiimi.