„See, millega varem lepiti kui paratamatusega, on nüüd saanud tauniva hinnangu. Seetõttu sellest räägitakse ka üha rohkem ning taolisi intsidente tuleb üha enam ka päevavalgele,“ ütles psühholoog Karmen Maikalu varasemalt Naistekas avaldatud artiklis.

Töökiusamine võib psühholoogi sõnul mõjutada nii ohvri vaimset kui ka füüsilist tervist, vähendades võimalusi suhelda tööl, säilitada sotsiaalseid sidemeid, isiklikku mainet ja tervist. Suur osa kiusamisjuhtumitest jääb aga avastamata ja lahendamata, kuna juhid ei teadvusta probleemi olemasolu või ei jõua info juhi või töötajate usaldusisikuni.