Nimetatud strateegia autor on Mahatma Gandhi. Valguse sõdalane kuulab austusega ega lase end eksitada inimestel, kes kuulutavad küll valjul häälel lahtiütlemise teooriat, kuid pole ise suutelised mingeid tulemusi saavutama.

Kättemaksust lahtiütlemine

Valguse sõdalane hoiab oma käes mõõka. Ta on inimene, kes suudab otsustada, mida ta tegema hakkab ning mida ta ei teeks mitte mingil tingimusel. On hetki, mil elu viib ta kriisisituatsiooni: ta on sunnitud end lahutama asjadest, mida ta on alati armastanud.

Seejärel valguse sõdalane mõtleb. Ta hindab, kas täidab Jumala tahet või käitub egoismi ajel. Kui lahkuminek on tõepoolest tee, mille ta peab valima, siis ta rahuldub sellega kurtmata.

Siiski, kui lahkumineku ajendiks on teiste inimeste pahelisus, on ta oma vastuses leppimatu.

Sõdalane valdab kellegi või millegi kaitseks väljaastumise ning andestamise kunsti. Ta oskab mõlemaid võrdselt hästi kasutada.

Provokatsioonidest lahtiütlemine

Kogenud võitleja kannatab solvangud välja, ta tunneb oma rusika tugevust ning löökide raskust. Halvasti ettevalmistatud vastase ees ta lihtsalt mõtiskleb ning väljendab oma tugevust pelgalt pilgu kaudu. Ta võidab ilma füüsilise tasandi võitlust vajamata.

Kui valguse sõdalane õpib oma vaimselt meistrilt, särab tema silmis uskumise valgus ning ta ei pea mitte kellelegi mitte midagi tõestama. Vastase agressiivsed argumendid — mille kohaselt Jumal olevat ebausk ning imed lihtsalt trikid ning et inglitesse uskumine on reaalsuse eest põgenemine — ei oma tema jaoks mingit tähtsust.

Nõndasamuti kui võitleja, on ka valguse sõdalane teadlik oma hiiglaslikust jõust ega võitle iial kellegagi, kes ei vääri võitluse au.

Ajast lahtiütlemine

Valguse sõdalane kuulab Lao-Zi’d, kelle õpetusel peame vähem mõtlema päevade ja tundide arvestuses ning pöörama rohkem tähelepanu minutitele.

Vaid sel teel suudab ta probleemid lahendada enne, kui need esile kerkivad. Pöörates tähelepanu väikestele asjadele, õnnestub tal end kaitsta suurte hädade eest.

Kuid väikestele asjadele mõtlemine ei tähenda, et ta mõtleb piiratult. Sõdalane teab, et suur unistus koosneb eri asjadest, just nagu päikesevalgus on miljonite kiirte summa.

Mugavustest lahtiütlemine

Valguse sõdalane vaatleb kaht uksepiita, mis asuvad ukse kõrval, mida ta avada soovib. Ühe piida nimi on Hirm, teise nimi Iha.

Sõdalane vaatab Hirmu-nimelist piita, millele on kirjutatud järgmised read: „Oled sisenemas tundmatusse ja ohtlikku maailma, kus kõik, mis oled seni õppinud, osutub kasutuks.”

Valguse sõdalane vaatab piita nimega Iha ning loeb sealt järgmist: „Oled lahkumas sulle tuntud maailmast, kus on olemas kõik asjad, mida oled alati ihaldanud ning mille saavutamise nimel oled nii palju võidelnud ning kus need on nüüd olemas.”

Sõdalane naeratab, sest teda ei kohuta ega hoia miski tagasi. Enesekindlusega, mis iseloomustab inimesi, kes teavad, mida nad tahavad, avab ta ukse.