Säilimise edukus oleneb suurel määral sordist, erinevate köögiviljade sortide hulgas leidub nii kohe tarbimiseks kui pikemaajaliseks säilitamiseks mõeldud sorte.

TÄHTIS TEADA:
Säilitamiseks mõeldud juurköögivilja ei tohi mullast välja rebida, nii võivad kergesti tekkida vigastused ja selline köögivili ei säili. Koristamisel peab kasutama harki, millega saab ettevaatlikult juurköögivilja mullast lahti kergitada, seejärel saab pealsetest tõmmates hõlpsasti juurika mullast kätte. Lehed lõigatakse maha nii, et juurviljale jäävad 1-2 cm pikkused varrejupid. Kuna juurviljad on õrnad, ei tohi mullast puhastamisel neid üksteise vastu kloppida. Säilitamiseks mõeldud juurvilja ei tohi pesta.
Juurköögivili tuleks koristada sügisel võimalikult hilja, kuid enne tugevate öökülmade saabumist. Koristatakse võimalikult kuiva ilmaga, saak tuleb varjualuses korralikult kuivatada, hoidlasse ei tohi mingil juhul märga saaki paigutada.

Enne hoidlasse ladustamist tuleb köögivili korralikult sorteerida. Eemaldatakse liiga suured ja liiga väikesed, samuti muljumisjälgedega ja vigastatud köögiviljad, need võivad hoiuruumis kergesti rikneda.

Hoidlas seistes jätkub köögiviljades elutegevus, hingamine ja vee auramine. Sellega seoses tekib toitainete kadu. Et seda vähendada, tuleb elutegevuseprotsesse pidurdada, seda saab teha temperatuuri alandamisega hoidlas. Enamik köögivilju säilib hästi temperatuuril 0-+1 °C. Esialgu piisab kui hoidlas on +5°C. Kodustes tingimustes on õige temperatuuri saamine üsna raske, ventileerimisega saab temperatuuri hoidlas alandada.Täpsemalt loe SIIT