Higis sisalduvad hormoonid muudavad atraktiivseks ka päris tavalise välimusega mehed. Northumbria ülikooli teadlased palusid 32 naisel anda hinnangud meestele, kelle pilte neile näidati. Seejärel lasid uurijad naiste teadmata tuppa meesferomoone, mis tavaliselt sisalduvad higis, ja näitasid naistele uuesti pilte.

Tulemuseks oli see, et naised andsid meeste seksapiilile tunduvalt kõrgema hinnangu, kusjuures tavalise mittemidagiütleva välimusega meeste reitingud tõusid rohkem kui silmapaistvalt meeldiva välimusega meestel. Uuringust selgus ka, et feromoonid avaldavad naistele kõige suuremat mõju menstruaaltsükli keskmes.