VASTUS:

Raskete diagnooside korral kompenseerib Haigekassa alla 19-aastaste isikutel ortodontilise ravi. Vastavate juhtude loetellu kuuluvad järgmised diagnoosid:

1) prognaatne hambumus sagitaalse lahiga 9 mm ja enam;

2) progeenne hambumus;

3) lahihambumus, kui kontaktis on ainult molaarid;

4) peetunud jäävintsisiivid või kaniinid;

5) kui puudub intsisiiv, kaniin või rohkem kui 1 hammas lõualuu kummalgi poolel;

6) huule-suulaelõhe jt näo-lõualuusüsteemi kaasasündinud väärarengud.

Sagitaalset lahi hindamise käigus mõõdetakse ülemise ja alumise keskmise esihamba vahelist kaugust. Kas patsiendil on õigus saada tasuta ravi, otsustab ortodont diagnoosi põhjal. Kui soovite, võite alati pöörduda teise arvamuse saamiseks mõne teise ortodondi poole.

Ortodondi valikul soovitan jälgida, et tegemist oleks kindlasti vastava hariduse ja väljaõppe saanud ortodondiga. Leidub ju ka lihtsalt hambaarste, kes panevad breketeid. Ortodont peab olema lisaks hambaarstiõpingutele õppinud veel 3 aastat ortodontiat, läbinud vastava residentuuri ja täiendkoolitused. Eesti ortodontide nimekirja koos kutsepädevuse info ja kontaktandmetega leiate kodulehelt www.eestiortodont.ee. Tasub silmas pidada, et ortodondil oleks Eesti Ortodontide Seltsi sertifikaat, mis tagab, et tal on olemas nõutav ortodontiaalane haridus ning on lisaks viimase viie aasta jooksul läbinud vähemalt 150 koolitustundi, millest vähemalt 100 on ortodontiaalased. Ortodontia on kiires arengus, ravivõimalused pidevalt täienevad ning parima ravi seisukohast on oluline, et Teie ortodont oleks nendega kursis.

Lisan veel, et patsiendil, kes on tasuta ortodontilise raviga alustanud enne 19ndat eluaastat, on õigus tasuta raviga jätkata kuni 20nda eluaastani. Need protseduurid, mis tehakse pärast 20ndat eluaastat, ei kuulu enam Haigekassa poolt kompenseerimisele.

Dr Kirsten Nigul
Kliinik 32