Partnerluse teema on paljudele Jääradele tõenäoliselt üks aasta põhilisi sündmuste käivitajaid. Kuidas ka ei püüaks omatahtsi asju ajada, ikka võib tulla teiste inimeste poolt takistusi või suuna muutusele suunamisi. Jah, tasub ka meeles pidada, et tehtavad mõistlikud kompromissid aitavad tihti hoopis paremini elu korraldada.

Siin võib rääkida ka mõningasest saatuslikkusest. Seda igas mõttes. Saatusele ei lähe üksikisiku tahe vähimatki korda. Vajadus on see, mis loeb. Saatus lähtub mineviku pagasist ja sellest oleneb, kas teised tulevad takistama või toetama. Kõige levinumalt toimuvad mõlemad paralleelselt.
Partnerlus ei puuduta vaid abielulisi suhteid. Siia kuuluvad ka äripartnerid, arstid, psühholoogid ja kõik teised abistajad või takistajad. Isegi mitte ainult inimesed. Näiteks võivad ka rästik või puuk osutuda „partneriteks“, kui nad oma hammustusega vales suunas minekut takistavad. Muidugi pole see nüüd konkreetne ennustus! Või on partneriks koduloom, kes meeleolu parandab.

Väga positiivne on muidugi see, kui vajalik abi saabub kui imeväel, aga see peab olema minevikus välja teenitud. Ja selge see, et oluline on ka valmisolek ja oskus abi vastu võtta.

Suhted võivad aidata negatiivsetest, edasiminekut takistavatest isikuomadustest loobuda, aga ka pärssida olulist OMA. Olgu sul tarkust loobuda viimasest ja kannatust sellega, mis paremat iseloomu aitab kasvatada!

Aktiivsemad ajad võivad olla veebruari lõpust kuni aprillini ja septembrist kuni detsembrini. Eriliselt paistab silma ka jaanuar.
Kõige tugevamalt võivad arengut ja muutusi tunnetada 20. märtsist — 10. aprillini sündinud inimesed.