Partnerlus
võib olla paljude Vähkide jaoks kõige olulisem teema sellel
aastal. Igasugused muutused olemasolevates suhetes või uute suhete
loomine on märksõnad, mis enamust Vähkidest mingilgi määral
puudutavad.

Suhted,
mis on muutunud rutiinseks ja minetanud oma võlu, peavad lõppema,
et Vähk saaks edasi liikuda. Kuigi tavaliselt pole Vähk just kõige
parem hindaja, kas tegu on tema jaoks perspektiivitu suhtega, tunneb
ta praegusel ajal seda kõige paremini ise. Just käesolev aasta
aitab teda selles. Kui aga paistab, et suhtes on potentsiaali, on
võimalus edasiminekuks läbi põhjaliku paranemise väga suur. Ka
partner võib muutuda või end muuta!

Kõigil
ei pruugi see aeg tähendada ainult isiklike suhetega tegelemist –
paljude elus mängivad suuremat rolli hoopis näiteks äripartnerid.
Tegelikult võib suute muudatuste algatavaks jõuks olla mistahes
partner ükskõik millisest valdkonnast. Saatuslikkuse pitser võib
kaunistada igat olulisemat suhtlust.

Kõige
tugevamalt võivad arengut ja muutusi tunnetada 4. — 13. juulini
sündinud inimesed.