Kasuliku poole pealt saavad inimesed võimaluse hoida ühendust lähedastega ja muuta oma elu lihtsamaks, toites seeläbi emotsionaalset ning sotsiaalset rahulolu. Samuti tõhustab nutiseade õppimist ja tööd ning võimaldab meelt lahutada.

Noorele inimesele võib aga nutiseadme liigne või väär kasutamine olla kohati hävitav. Hasartmängusõltuvuse Nõustamiskeskuse sõnul läheb terve ja ebaterve, ülemäärase, patoloogilise, sõltuvusliku arvutikasutamise vaheline piir sealt, kus inimene hakkab arvutikasutamise tõttu eemalduma suhetest; tema töö või muud olulised eluvaldkonnad kannatavad ja tegevus arvutis saab kõikehõlmavaks teiste tegevuste ees.

Lepi kokku reeglid

Me ei anna noorele autovõtmeid, ilma et õpetaksime teda kõigepealt turvaliselt autot juhtima. Samas lubame oma lastel kasutada nutiseadmeid, mis võivad neid sügavalt kahjustada.

Tihti annab vanem lapsele tahvelarvuti või nutitelefoni, lootes nii leida rohkem aega iseendale. Tegelikult tuleks kõigepealt hilisema ebaterve käitumise vältimiseks säilitada lapsega lähedane ja usalduslik side, alles sellele järgneb tema vaba aja sisustamine. Lapsele nutiseadet andes tuleks sisse seada selle kasutamise reeglid ja piirangud. Seejuures on tarvis kokku leppida ka otstarve, milleks saadud seadet võib kasutada. Kokkulepitud reeglitele tuginedes on lihtsam lapselt nende täitmist nõuda.

Käitumishäirete ilmnemise korral tuleks aga perel pöörduda vastava spetsialisti poole, kes aitab lapse impulsikontrolli häirega toime tulla.

Igavesti internetis

Mil moel on need seadmed ohtlikud? Internetisõltuvuse kõrval võib nimetada nutitelefoni kiirest tekstiedastusest ning foto- ja videosalvestiste kiirest ülesvõtmisest ning saatmisest tingitud ohte. Noored kogevad internetis privaatsuse ja anonüümsuse illusiooni nii sõprade kui ka võõrastega suheldes.

On ütlus, et välja öeldud sõna on nagu lind, mida enam kinni ei püüa. Sama saab väita ka internetis saadetud sõnumite kohta. Neid on äärmiselt keeruline veebiavarusest lõplikult kustutada. Sõnu, pilte ja videoid, mis juba levima hakkavad, on raske peatada. See asjaolu võib tekitada noores inimeses ärevust ning kaasa tuua depressiooni ja mõtlematud teod.

Koolil peab olema selge seisukoht

Paraku toovad lapsed nutiseadmeid ka kooli. Siin on koolijuhtidele ja vanematele koht mõtelda ning otsustada, kas ning mil määral nende seadmete kasutamist koolipäeva jooksul piirata.

Õpetajad kurdavad, et noored elavad interneti ja mängude põhjal loodud fantaasiamaailmas, millega vanemal generatsioonil on raske haakuda. Seetõttu ei leita ühist keelt. Õpetaja võiks olla laste digimaailmaga siiski kursis, et nendega hästi suhestuda. Kui laps ei ole huvitatud kontaktist eakaaslaste ega täiskasvanutega, siis tasuks otsida abi professionaalidelt.

Kaitse ja juhenda

Nutiseade peaks olema hea töövahend, mille abil saavad teoks huvitavad projektid ja mitmekülgselt arendavad koolitunnid. Lastele on vaja õpetada nutiseadmete otstarbekat kasutamist ja internetiturvalisust, tutvustades võimalikke ohte ning andes juhiseid nendega toime tulekuks.

Vanemate ja teiste kõrvalseisvate täiskasvanute kohustus on kaitsta lapsi nende endi eest, kuni nad saavutavad küpsuse teha ise arukaid valikuid.