Näiteks on Gustav Adolfi Gümnaasiumi prantsuse keele suunaga klassi pääsemiseks lastele seatud järgnevad nõudmised:

Laps peab:
- oskama lugeda lihtsamat trükitähtedes teksti ja mõistama loetut;
- oskama kirjutada lihtsaid sõnu ja lühilauseid;
- oskama liita ja lahutada 12 piires;
- tundma geomeetrilisi kujundeid;
- oskma kasutada võrdluseid (suurem, väiksem, kitsam, laiem, pikem, lühem), aja- ja kohamääruseid (vasakul, paremal, all, üleval, peal, ees, kõrval, taga, keskel, eile, täna, homme);
- oskama lahendada loogikaülesandeid (üldistada, järjestada, rühmitada, jätkata loetelu);
- suutma keskenduda ja sooritada lühimälu ülesande.

Praktilise töö ja vestluse ajal vaadeldakse lapse sotsiaalseid ning emotsionaalseid oskusi, koostöövalmidust, tähelepanu, keskendumisvõimet ja aktiivsust. Vestluse käigus hinnatakse lapse teadmisi iseendast ja perekonnast, samuti ajataju (aastaajad, kuud, nädalapäevad) ja kella tundmist (täistund).

Kas seda on lapse jaoks liiga palju? Hea lugeja, kui sinu tütar või poeg käis katsetel, siis palun jaga meiega oma muljed kommentaariumis või kirjuta naistekas@delfi.ee.