Test käib nii:

Kõigepealt joonista sõrmega endale otsaette suur “E”-täht — kohe kui seda loed, ilma mõtlemata.

Edasi ära enne loe, kui joonistatud on.

Nii, kumbapidi sa selle “E” joonistasid? Kas nii, et ta on õigetpidi sinu enda suhtes või on ta õigetpidi teiste inimeste suhtes?

Tulemused:

Kui “E” on sinu suhtes õigetpidi ja teiste jaoks oleks see tagurpidi, kui sa oleks selle pastakaga otsaette joonistanud, siis see tähendab, et sa kirjutasid selle “E” enda jaoks, mis tähendab, et sa oled orienteeritud iseendale. See on peamine omadus, mis iseloomustab inimesi, kes on võimu juures.

Kui “E” on sinu suhtes tagurpidi ja teiste jaoks paistaks õigepidi, kui sa oleks selle pastakaga otsaette joonistanud, siis see tähendab, et sa kirjutasid selle “E” teiste jaoks, mis tähendab, et sa oled orienteeritud teistele. Sellised inimesed suudavad end väga harva üles võimupositsioonile töötada.

Teadlased tegid seda testi väga paljude inimeste peal ja see klappis peaaegu eksimatult inimeste positsioonidega.

Need tulemused ei ole aga tegelikult sugugi väga rõõmustavad. Tänapäeva ühiskonnas on levinud arusaam, et võimupositsioonil olles näitab teiste inimestega arvestamine nõrkust, mis tegelikult ei peaks nii olema. Tippu jõuavad kõige tõenäolisemalt inimesed, kes ei oska või ei taha teistega arvestada.

Muidugi tuli katsetest ka välja, et naised joonistasid palju tihemini “E” teiste poole kui mehed. Isegi võimupositsioonil naised. Eks siit saab omad järeldused teha.

Allikas: Daily Mail