Selleks, et tulevasi proviisoreid oma tulevaseks tööeluks paremini ette valmistada, paigaldati Tartu Ülikooli farmaatsia instituuti BENU Apteek Eesti toel uus IT-lahendus, mille abil saavad tudengid patsientide igakülgset nõustamist juba õppetöö käigus harjutada.

“Hästi vajalik on, et anname tudengitele ka praktilist kogemust juba ülikoolis, et proviisor tõesti tunneks ennast kindlalt ning oleks esmatasandi tervishoiutöötaja ja oskaks patsienti nõustada ravimite kasutamise osas,” kirjeldas TÜ farmaatsia instituudi sotsiaalfarmaatsia dotsent Daisy Volmer õppekorraldust.

“Sotsiaalfarmaatsia õppeklassi paigaldatud uus IT-lahendus toetab palju paremini proviisoriõpet läbi praktilise kogemuse,” rääkis Daisy Volmer. “See trend luua patsiendikeskset õpet on tegelikult üleeuroopaline ning seda suunda on vaja kogu meditsiinisektoris tervikuna.”

BENU Apteek Eesti OÜ jaemüügidirektor Kaidi Kelt märkis, et BENU suure tööandjana peab oma kohuseks proviisorite õppesse panustada ning toetab seepärast õpet nii stipendiumite näol kui ka praktilist töökogemust andva IT-lahenduse näol.

“Apteekri elukutse on ajas palju muutunud – elu on liikunud ravimite valmistamisest paljuski müügisaali,” kommenteeris Kaidi Kelt. “Järjest enam tuleb apteekritel tegeleda igapäevase patsientide tervisealase nõustamisega. See pole mitte ainult haiguste alane nõustamine, vaid ka elustiilinõustamine, toitumise nõustamine, kuidas terveks jääda ja tervist hoida, aga ka nahahooldusega seonduv. Ühesõnaga kõiges, mis on seotud tervisega.“

Eesti akadeemiline farmaatsia seltsi ja BENU Apteek Eesti OÜ pikendasid kahe õppeaasta võrra sotsiaalfarmaatsia valdkonna uurimis- ja teadustööde rahastamiseks mõeldud stipendiumifondi alast koostöölepingut. Fondist saavad uurimistööde stipendiume taotleda TÜ proviisoriõppe üliõpilased ning teadustöö fondist nii üliõpilased kui ka õppejõud.

Tänaseks on välja antud kolm 800-eurost stipendiumi, millest kaks on läinud sotsiaalfarmaatsia ja üks kliinilise farmaatsiaga seotud uurimistöödele. Järgmised stipendiumid antakse välja tänavu detsembris.

Jaga
Kommentaarid