Hea läbisaamine ülemusega on suhteliselt harv nähtus. Palju sagedamini tunned stressi igapäevasest suhtlemisest ja survest, mida pead taluma oma ärritatud ja alatasa rahulolematu juhataja poolt. Selline suhtlemine meenutab jalutuskäiku miiniväljal. Sa ei tea mitte kunagi, milles sind süüdistatakse ning millal saab alguse järjekordne vihapurse. Ning kõige ebameeldivam on see, et sa saad täpselt aru, et ülemus lihtsalt maandab sinu peal oma viha ja halba tuju, ning tema käitumisel pole midagi ühist sinu professionaalsuse ja tööarmastusega.

Paljud võtavad allaheitlikult selle surve vastu ning lähevad igal hommikul otsekui sunnitööle. Mõned ei pea vastu ja lahkuvad töölt.

Pole üldse oluline, kus sa töötad — büroos või kaupluses. Eksisteerivad psühholoogilised võtted, mille abil võib tigedat ülemust taltsutada ning tunda end tööl mugavalt.

Kõigel on oma aeg

Küllap oled tähele pannud, et ülemuse meeleolud vahelduvad päeva jooksul. Need võivad sõltuda erinevatest isiklikest või professionaalsetest faktoritest. Alates sellest, et tal pole õnnestunud end välja magada või läks hommikul abikaasaga riidu, ning lõpetades sellega, et ta on tujust ära, kuna peab kõrgemalseisvate ülemustega suhtlema.

Nõuanne. Tähtis on endale selgeks teha, et ülemuse poole tuleb pöörduda nendel aegadel, millal ta on leebes meeleolus ja ei kiirusta kusagile. Selleks jälgi hoolega tema tujude vaheldumist ning reageeri nendele tundlikult.

Kiitus, aga mitte meelitamine

Isegi kui sul on tõeliselt emotsionaalne ülemus, kes sageli häält tõstab ja endast välja läheb, on ka temal rahulikumad ja tasakaalukamad perioodid. Just siis on õige aeg temaga suhelda ja tööasju arutada. Sellist käitumist tasub kinnistada positiivse ja sõbraliku sinupoolse suhtlemisega. See on peaaegu nii nagu lapsega — kui käitub hästi, kiida!

Nõuanne. Pahatihti on keeruline valida õiget hetke kiituseks, seepärast kasuta ära igat võimalust. Näiteks pärast järjekordset „arvete klaarimist” täna teda väärtuslike nõuannete ja ideede eest. Peaasi, et kiitus ei paistaks meelitusena. Seetõttu on oluline rääkida rahulikult ja veenvalt.

Ka ülemus on inimene

Iga ülemus on ennekõike inimene, seetõttu pole inimlikkus tallegi võõras. Igaühel on omad lemmikteemad. Üks armastab jalgpallist rääkida, teine tunneb uhkust oma laste üle ning räägib igal võimalikul juhul nende saavutustest, mis kaudselt rõhutavad seda, kui hästi on ta oma järeltulijaid kasvatanud.

Nõuanne. Püüa oma ülemust tundma õppida, pane tähele teemasid, mida ta suhtlemisel kõige enam puudutab. Kasuta neid kohtumisel. Isegi kui tal on halb tuju, võid ju huvi tunda, mida ta arvab viimasest jalgpallimatšist või kuidas elavad ta lapsed. Igale inimesele on meeldiv, kui teised ilmutavad tähelepanu nimelt tema jaoks tähtsa teema vastu.

Tule all

Nii väga, kui sa ka ei üritaks ennetada ülemuse käitumist, võid ühel hetkel ikkagi ägeda tule alla sattuda, kui ta kukub karjuma ning süüdistama sind kohustuste täitmata jätmise eest, kuulamata sinu vastuargumente. Vaielda ning oma õigust taga nõuda on sellisel hetkel kasutu, kuna see vihastab ülemust veelgi enam. Parim, mis sa teha saad, on nägemisväljalt kiiresti kaduda.

Nõuanne. Et maksimaalselt kiiresti katkestada vestlust ning mitte turgutada ülemuse emotsionaalset ägedust, ära hakka oma õigust taga nõudma. Parem kasuta selliseid fraase, nagu „ma võtan tulevikus arvesse”, „järgmisel korral olen tähelepanelikum” jms. Need lühikesed väljendid tähendavad, et sa oled kursis sellega, mille eest sind süüdistatakse, ning võtad selle teadmiseks. Pärast seda ei ole ülemusel lihtsalt põhjust jätkata oma juttu ja etteheiteid.