Kerget erektsioonihäiret ignoreeritakse sageli nii kliinilistes uuringutes kui ka kliinilises praktikas, kus patsiendid võivad ravi edasi lükata, sest nad arvavad, et nende probleem on ajutine või et nende sümptomeid ei pruugita tõsiselt võtta, ütles Kanadas Calgarys asuvas Rockyview’ haiglas töötav dr Jay Lee .

Teadlased hindasid sildenafiili (Viagra) randomiseeritud platseebokontrollitud uuringus osaleva 176 kerge erektsioonihäirega mehe demograafilisi ja riskitegurite profiile. Neid võrreldi 14 537 mehega, kes on registreeritud sildenafiili andmebaasis. Andmebaas sisaldab 67 uuringut patsientidel, kellel tavaliselt esines mõõdukas või raske erektsioonihäire.

Tulemused näitasid, et erektsioonihäirete riskitegurid, nagu suitsetamine, olid sarnased kerge ja raskema erektsioonihäirega patsientidel. Lisaks oli suurel osal kerge erektsioonihäirega meestest juba diagnoositud kaasuvad haigused. Näiteks 32%-l esinesid ainevahetus- ja toitumisprobleemid (nt suhkurtõbi, hüperkolesteroleemia, düslipideemia), 26%-l esines hüpertensioon, 13%-l psühhiaatrilised häired (nt ärevus või depressioon) ja 10%-l healoomuline eesnäärme hüperplaasia. Kaasuvate haiguste esinemissagedus oli samasugune mõõduka või raske haigusega patsientide andmebaasis.

Samuti said 27% kerge erektsioonihäirega meestest hüpertensioonivastast ravi, 23% statiine, 11% suhkurtõve ravi ja 6% alfablokaatoreid healoomulise eesnäärme hüperplaasia tõttu.

Uurijad leidsid lõpetuseks, et kerge erektsioonihäire on oluline foonil oleva kardiovaskulaarse riski näitaja ja erektsioonihäire uurimine peaks olema rutiinse kliinilise läbivaatuse osa. Nad lisavad, et ükskõik millise raskusastmega erektsioonihäire varane tuvastamine aitab kiiremini maandada nii kerge erektsioonihäirega kaasnevaid kui ka suurenenud kardiovaskulaarseid riske.

Allikas: kliinik.ee