Intrum Justitia rahvusvaheline uuring paljastas, et ligi viiendik paare on koos rahalistel põhjustel. 17% uuringule vastanutest nõustus väitega: “Minu finantsolukord on põhjus, miks ma oma suhet ei lõpeta”. Meestest nõustus väitega keskmiselt 18% vastanutest, naistest 16%. Eri riike võrreldes on kõige üllatavamad tulemused romantika koduks peetaval Prantsusmaal, kus 39% leiab, et rahaline olukord on suhtes olemise põhjuseks. Põhjamaade vastajate hulgas olid tulemused tunduvalt madalamad. Eestlastest tunnistas vaid 5%, et on jätkuvalt suhtes rahalistel põhjustel.

Ivar Tammemäe, Intrum Justitia AS juhatuse liige: “Kõrged elamiskulud riikides nagu Prantsusmaa, Belgia ja Šveits, on takistavaks asjaoluks suhte lõpetamisel. Väheste säästude tõttu puuduvad inimestel vabad vahendid uue elamispinna ja jooksvate kulude jaoks. Eesti osas näeme suurt erandit ning vaid 5% uuringus osalenutest tunnistas, et paarilisega ollakse koos rahalistel põhjustel. See on teiste uuringus osalenud riikidega võrreldes kõige madalam tulemus. Sellest võiks järeldada, et eestlased on teiste rahavastega võrreldes romantilisemad.”

Anita Nyberg, Stockholmi Ülikooli etnoloogia, religiooni ajaloo ja soouuringute osakonna emeriitprofessor: “Uuringu tulemused ei üllata mind. Paljudes riikides on siiani kõrge töötusemäär, teistes riikides on eluasemekulud tõusnud sellisele tasemele, et inimestel pole lahku minemiseks ja üksinda hakkamasaamiseks piisavalt raha. Sissetulekute ebakindlus on kindlasti faktoriks, mis inimesi koos hoiab.”

Uuring näitab, et mehed nõustusid väitega: “Minu finantsolukord on põhjus, miks ma oma suhet ei lõpeta” oluliselt tihedamini kui naised. Parandamatu romantiku mainega prantsuse meestest on lausa 45% suhtes majanduslikel kaalutlustel ning prantsuse naiste hulgas on see osakaal vaid 32%. Belgias olid vastavad tulemused mehed 30%, naised 24%, Hispaanias mehed 26%, naised 20% ning Soomes mehed 17% ja naised 15%.

“Üheks põhjuseks võib siin olenevalt riikidest olla meeste kohustus maksta naistele lahkuminekul elatisraha ning panustada rahaliselt laste kasvatamisse. Nii võib meestele lahutus kalliks maksma minna,“ märkis Nyberg.

Kui lastega paarid siiski otsustavad lahku minna, on lisaks rahale soolisi erinevusi märgata ka teistes valdkondades.

“Naistel on lahkumineku järgselt kombeks pühenduda varasemast suuremal määral tööle, samal ajal kui mehed veedavad varasemast rohkem aega lastega,“ selgitas Nyberg.