Lapsed saavad huviringides või treeningutes käies kogemusi oma aja planeerimisest ning muutuvad iseseisvamaks. Ja loomulikult õpivad nad midagi uut – arenevad need oskused, millega lasteaias või koolis põhjalikult ei tegeleta. Kui lapsel ei lähe koolis õppides kõige paremini või kui tal on keerulised suhted klassikaaslastega, siis annab põneva hobiga tegelemine palju positiivseid emotsioone ja aitab stressi maandada. Huviringis saab laps tunda seda, et ta on väärtuslik, sest esiplaanil on tema tugevused.

Kuidas huviringi valida?

Lapse huviringi valikul on kõige olulisemaks põhimõtteks arvestada lapse sooviga, laps võiks tegeleda sellega, mis teda innustab. Tema enda loomulik huvi on see, mis hoiab motivatsiooni ja toetab eduelamuse saamist.

Paljude laste juures on juba varasest east võimalik märgata nende andeid, mida saaks huvitegevuse kaudu edasi arendada. Enamasti on lapse anded ka tema uudishimu aluseks ja siis on igati loomulik valida huviring just nende põhjal.

Kui lapsele hakkab meeldima aga mõni selline ala, milles ta hetkel veel väga osav pole, kuid soovib seda õppida, siis võiks lasta tal sellega tutvust teha proovitunnis ja kui talle see sobib, siis õppidagi midagi täiesti uut. Peamine on see, et lapse enda jaoks oleks tegevus meeldiv, ükskõik kas see on tema anne või mõni nõrgem oskus.

Väikelapsega huviringi

Lasteaialapse päevakoormust arvestades võiksid vanemad mõelda, kas tal on üldse vaja lisaks lasteaias toimuvatele tegevustele veel mõnes huviringis käia. Kui laps käib lasteaia poolt pakutavates ühes või kahes ringis või treeningus ja on seejuures ise rõõmus, rahul, võiksid ka vanemad olla olukorraga rahul ning ei peaks ilmtingimata otsima lapsele veel arendavaid huviringe väljaspool lasteaeda.

Vanemad peaksid meeles pidama, et lasteaialapse arengus on oluline koht vabal mängul, teiste lastega suhtlemisel ja omaette olemisel. Kui lapsel on pärast lasteaia- või koolipäeva piisavalt aega rahulikuks olemiseks ja puhkamiseks ning vanemad näevad, et tal on ikka veel piisavalt energiat, tahmist tegutseda ja huvi mõne põneva tegevuse vastu, siis võiks lapsega koos leida mõne huviringi, kus käimine talle meeldiks.

Huviringid algklassilastele

Ka algklassilastega võiks meeles hoida sarnast põhimõtet, et esmajoones oleks vaja lapsel igapäevaselt piisavalt aega koolis käimise, koduülesannete tegemise, perega suhtlemise ja omaette olemise jaoks, ning alles siis lapsega koos arutada, mitmes huviringis osalemiseks jääb tal veel jõudu ja tahtmist.

Koolilastele on väga hea pakkuda vaimsele pingutusele lisaks mõnd füüsilist tegevust pakkuvat huviringi, kus nad saaksid liikuda ja ennast pärast koolipäeva välja elada. Või leida lapsele hoopis selline huviring, kus ta saaks tegeleda mõne loomingulise tegevusega, õppides oma mõtteid ja tundeid kunstiliselt väljendama.
Igal juhul võiks algklassilapse elus olla vähemalt üks, võib-olla isegi kaks kuni kolm huviringi, mille tegevuses ta osaleb.

Vanemate ülesanne on sundimise asemel oma last toetada ning arvestada lapse huvidega. Vanemate huvi lapse tegevuste vastu on oluline, sest lapsed vajavad, et vanemad kuulaksid, kuidas neil läheb, et nad käiksid vaatamas nende esinemisi, võistlusi, et nad vajadusel suhtleksid õpetaja või juhendajaga, kes on määrava tähtsusega selles, mis puudutab lapse heaolu huviringis.

Tutvuge algava õppeaasta huviringide ja treeningutega Tallinnas ja leidke sobiv huviala algavaks kooliaastaks! Mahukast huviteatmikust leiab meelepärase huviringi või sporditreeningu igas vanuses lastele ja noortele. Lisainfo leiate kodulehelt www.tallinn.ee/novaata.


Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid