“Jõudsin tulemuseni, et see peaks kehtestatama ennekõike noortele emadele näiteks summas 400 eurot kuus (neto) raseduspuhkusele minekust kuni lapse 8-aastaseks saamiseni. Sai kaksikud, saab 800 eurot. Sünnib järgmine laps, jälle pluss 400 eurot.

Nagu öeldud, oleks Eesti rahvaarvu ca 1,4 miljonil püsimiseks vaja, et sünniks 20 000 last aastas. Sünnib aga 13 000-14 000. Niisiis ootaks ma kodanikupalga rakendamisel täiendavalt 6000-7000 lapse sündi igal aastal. Ja see seadus ei tohi takerduda tõmbetuultes, mida põhjustavad valitsuste vahetused.”

Lugeja Toivo arutluskäigust ei loe me paraku välja, kas tema idee on see, et kodanikupalk rakendataks lisaks praegusele vanemahüvitiste süsteemile, mille puhul saab ema lapse 1,5aastaseks saamiseni täispalka, või mõtles ta praeguse vanemahüvitise ära kaotada ja kodanikupalga asemele panna. Kumb variant sulle rohkem meeldiks?