Kuna hambaravi on väga tehnikakeskne meditsiiniteenus, oleme tehnikast tulenevate muutustega seotud iga päev, kogu aeg. Kaamerad, kuvarid, 3D ruumilised röntgenpildid ja tarkvarad on juba igapäevased hambaarsti kaaslased.

Kõik see annab meile palju rohkem informatsiooni ja võimaldab näha patsiendi suu olukorda tervikuna: lisaks hambaaukudele luustruktuuri ja pehmekoe muutusi, alalõualiigese probleeme, juurealuste põletike lokalisatsiooni, juuremurde jne. Mikroskoopi kasutades saame näha sügavamale ja paremini, mis annab taas rohkem informatsiooni, kui palja silmaga vaadates.

Liites kokku tehnikaimed ja arsti kogemuse, saamegi luua patsiendi suuolukorrast tervikpildi. See on aga hoopis midagi muud kui ainult hambaaugu parandamine. Saame näha hammaste kulumisest tingitud muutusi, loeme välja harjumust hambaid suure pinge all koos hoida, probleeme ninahingamisega ja norskamisega – saame hakata ennetama probleemide teket või olemasolevaid ära tunda. Eriti oluline on see proteesi- ja kirurgilisi protseduure tehes. Selleks et laminaadid ja kroonid püsiksid ja lõualiiges ülekoormuse all ei väsiks, on vaja kõik kaotatud ja lagunenud hambad taastada õigesse mälumisfunktsiooni.

Implantaatide asetamisel puuduva hamba asemele on oluline küllaldase luukoe olemasolu. Nende protseduuride planeerimiseks ja heade tulemuste saamiseks kasutame digitaalse tehnoloogia võimalusi.

Järjest olulisemaks märksõnaks saab aeg. Nagu igas teises valdkonnas, on aeg ka hambaravis efektiivsuse ja mugavuse mõõdupuu. Kuid oluline ei ole mitte lihtsalt aeg, vaid kvaliteetse teenuse ja ravitööde hulk, mis selle aja jooksul tehtud saab.

Hambakliinikut hoiab töös kõrgkvalifitseeritud meeskond

Me õpime iga päev, kogu aeg. Õpime ravimise kunsti, psühholoogiat, suhtlemiskunsti, müügimehe oskusi, käelisi oskusi, infotehnoloogia käsitlemist, hambaravitehnika kasutamist, raviks vajaminevate materjalide omadusi, väikeste infokildude kokkusulatamist „suure pildi“ loomiseks. Täiustame teadmisi, kuidas luua kaunist ja kauakestvat naeratust, kuidas taastada pikkadeks aastateks vajalikku mälumisfunktsiooni. Selle elluviimisel on oluline kiirus, kvaliteet, kogemus ja kõrgtehnoloogia.

Kindlasti oleme oma ala fanaatikud, sest teisiti arst olla ei saa. Lumen Hambakliinik on 25 tegutsemisaastaga kasvanud rahulikku, kuid kindlat teed pidi. Oleme olnud uudishimulikud ja avatud uuendustele. Oleme digitaalse hambaraviga tegelenud üle viie aasta. Meie lipukirjaks on "Uus hammas samal päeval". Selle elluviimisel on oluline kiirus, täpsus ja kvaliteet.

Kõike seda pakub digitaaltehnika, mille arsenali kuulub CAD-/CAM-tehnoloogia – suusisene kaamera, modelleerimise tarkvara, freesmasin, mis freesib keraamilistest plokkidest kroone, laminaate, sildu jne. Vajalik on 3D-printer, mis annab meile võimaluse inimesele presenteerida tema uut loodavat naeratust. Kindlal kohal on 3D-röntgen koos erinevate tarkvaradega nii diagnoosimiseks, probleemide avastamiseks kui ka õigete raviotsuste tegemiseks.

Kõik selleks, et luua ja pakkuda kvaliteetset, tänapäevast hambaraviteenust. Meie uus ja avaramate võimalustega kliinik ootab kõiki naeratuse otsijaid.

Lumen Hambakliiniku leiab Viimsi äritarest Paadi tee 3 ja kodulehelt www.lumen.ee.

Jaga
Kommentaarid