"See on ju ebaõiglane ja teiseks, kui riiklikult on vaheaeg vastu võetud, siis miks kool omavolitseb ja ei allu riikliku vastuvõetud seadustele," küsib ta. "Konkreetne teema selles, et enamus koole jäi viiendale vaheajale, aga Türi põhikool ei jäänud ja seal toimub täispikk koolipäev edasi."

Olukorda kommenteerib Haridus- ja Teadusministeeriumi kommunikatsiooniosakonna spetsialist Jelena Zemskova:

Haridus- ja Teadusministeerium soovitab koolidel järgida ministri kehtestatud vaheaegu, kuigi kooli pidaja võib direktori ettepanekul ja hoolekogu nõusolekul kehtestada haridus- ja teadusministri kehtestatud koolivaheaegadest erinevad koolivaheajad, arvestusega et koolis on õppeaasta jooksul vähemalt neli koolivaheaega kogukestusega vähemalt 12 nädalat, kusjuures suvine koolivaheaeg kestab vähemalt kaheksa järjestikust nädalat.