Ühesugused või erinevad?

Mitmesugused psüühilised funktsioonid küpsevad eri soost lastel erineval ajal. Uuringud näitavad, et poisid küpsevad hiljem ning algkoolis jäävad tüdrukutest maha umbes aasta jagu. Seega õpivad tüdrukud algklassides paremini. Hiljem aga, kesk- ja vanemas astmes, jõuavad poisid tüdrukutele järele ning isegi edestavad neid. Ilmselt pole see seotud üksnes küpsemisega, vaid ka sellega, et algkassides nõutakse rohkem hoolsust, ülesanded on aga ette antud vastavalt näidetele, ning sellega saavad tüdrukud paremini hakkama. Vanemates klassides suureneb ülesannete hulk, kus läheb vaja ebastandardset mõtlemist. Loomulikult ei saa öelda, kes on targem, kes rumalam.
Tüdrukud omandavad kõne emotsionaalset poolt paremini, loogika on aga rohkem poiste pärusmaa.

 • Tüdrukud (nagu ka naised) adapteeruvad paremini stabiilses keskkonnas, poisid aga muutustes.
 • Tüdrukud on sõnakuulelikumad, nad kalduvad alluma üldisele arvamusele, poistel on sellega raskusi. Nad ei taha kuuletuda õpetajale, kalduvad mässama, siit ka sagedased märkused.
 • Tüdrukud alluvad kergemini „formaalsetele“ nõudmistele, omandavad rutiinse, stereotüüpse tegevuse.
 • Tüdrukud on enamasti inertsed. Neil läheb kauem aega töösse sisse elamiseks ning nende tähelepanu püsib kauem.
 • Algklasside tüdrukute psühholoogilised probleemid on seotud emotsioonidega (hirmudega, häbelikkusega). Sageli jäävad nad märkamatuteks, kuna „segavad“ täiskasvanuid vähem. Poiste jaoks on tüüpiline selline käitumine, mida on raske mitte märgata. Ning see segab kohanemist koolis.

Võrdsed tingimused

Enamasti on vanemad veendunud, et pojale ja tütrele on antud ühesugune start ning võrdsed tingimused arenemiseks. Uuringud on aga näidanud, et poistega arutatakse sagedamini kui tüdrukutega arvude tähendust ning kodus kasutavad poisid sagedamini kui tüdrukud arvutit. Ent just varane kogemus võib mõjutada hilisemat huvi teaduste vastu. Ka tüdrukud on võimelised matemaatikas edu saavutama.

 • Male arendab mälu, tähelepanuvõimet, loogikat ja ülesannete lahendamise oskust. Ent malemäng on enamasti populaarne eelkooliealiste poiste, mitte tüdrukute seas.
 • Arvuti: videomängud, millega sagedamini tegelevad poisid, võivad abiks olla ka tüdrukutele. See on üks võimalustest arendamaks käte ja silmade koordinatsiooni ning visuaalruumiliste ülesannete lahendamist.
 • Sport aitab arendada oskusi, mis on hädavajalikud edu saavutamiseks tavaelus: võimet kontsentreeruda, distsipliini, oskust meeskonnas töötada ja ebaõnnestumistega toime tulla.

Kuidas tütart aidata?

 • Julgusta ette võtma midagi uut. Isegi juhul, kui seal pole sõbratare või ta on ainuke tüdruk grupis. Leppige kokku, et ta üritab oma aega hästi veeta.
 • Jälgi mänguasju. Tüdrukutele mõeldud mänguasjad võivad olla varustatud liigsete reeglitega, mida tuleb järgida. Paremad on mänguasjad, mis julgustavad eksperimenteerima.
 • Räägi kodus ka matemaatikast ning teadusuudistest. Aita lapsel kasutada matemaatikat igapäevaelus.

Kas tüdrukud on teistsugused?

On äärmiselt oluline, kuidas ühtesid või teisi iseärasusi kasutatakse ära kasvatuses ning täiskasvanute suhtumises lastesse. Näiteks on andmeid, et poistel on algne võimete tase üldiselt kõrgem, ent õppimisvõime madalam. Samas võib olla ka nii, et me ei oska lihtsalt poisse kasvatada. Pole ju saladus, et õpetavad ja kasvatavad enamasti naised. Sageli sisendavad nad poistesse, et „peamine eesmärk on sõnakuulmine“. Ent täiskasvanud mehelt oodatakse juba hoopis midagi muud. Kust siis võtta sihikindlust, jõudu ja initsiatiivi, kui kõik see on eelnevalt alla surutud?

Peab teadma stereotüüpe, mis enamasti kahjustavad, mitte ei aita lapse arengut. Nendest tuleb jagu saada. Peab ka teadma, et absoluutselt kõik vajavad armastust, hellust, kallistusi ning toetust. Samas tuleb arvestada lapse sooga, selle iseärasustega. Sugu on individuaalsuse alus ning sellega on seotud inimese isiksuse kujunemisel palju — tema käitumine, suhtlemine, võimed.

Kas me siis ootame oma erinevast soost lastelt ühte ja sama või siiski arvame ja sisendame lastesse, et poisid peavad tundma ja tegutsema teisiti kui tüdrukud?

Kas nende hirmud, fantaasiad, emotsioonid ja eluviis on meie stereotüüpide tagajärg või siiski laste isiklik valik?

Teadlastel pole senini oskust eristada naise aju mehe omast. Seega võib rääkida vaid mõningatest keskmistest seaduspärasustest. Näiteks on toodud erinevused lähedastega suhtlemisel, mida võib märgata juba kuue kuu vanuste laste juures. Poisid avaldavad tugevamini oma emotsioone ning on aktiivsemad. Tüdrukud kalduvad rohkem jälgima, nad suudavad ennast paremini rahustada ning oma emotsioonidega hakkama saada.

Ent, vaatamata sellele, et teatavad geneetiliselt tingitud erinevused on olemas, sõltub lapse areng kolmest olulisest parameetrist:

 1. individuaalsetest iseärasustest;
 2. kasvatusest perekonnas;
 3. stereotüüpidest ja ootustest, mis on ühiskonnal seoses lastega.

On praktiliselt võimatu ennustada konkreetse lapse võimeid üksnes tema soole tuginedes. Ent pole kahtlust, et nii poisid kui tüdrukud vajavad arendavat õpet. Selle üldiseks printsiibiiks on üheaegselt hoolikalt ja säästvalt arendada lapse „mahajäänud“ võimeid ning toetuda tema tugevamatele, arenenumatele võimetele.

On võimatu seada poissi „rüütli“ raamidesse ja tüdrukut „printsessiks“. Üksnes lapse psüühika piiride mõistmine, tema individuaalsete, sooliste ning ealiste iseärasuste teadvustamine aitavad kasvaval inimesel mõista, kes ta tegelikult on.

Mida peaks veel tütrele (ja ka pojale) õpetama?

 1. Õhuta sihikindel olema. Õpeta tütart oma vajadusi väljendama, oma arvamust eakaaslaste ja täiskasvanute ees kaitsma. Vajadusel aga ütlema: „Mulle ei meeldi, kuidas te minuga räägite“.
 2. Kiida. Võid öelda tütrele, et ta on tark, ent paremini mõjuvad konkreetsed näited: „Sul on tõesti hea mälu!“ Ning tingimata tuleb kiita edusammude eest.
 3. Aita tal leida oma tugevad küljed. Ütle, et mitte alati pole kõik talle kerge ja lihtne. Aga see on normaalne.
 4. Õhuta iseseisvust. Ära kiirusta kohe appi. Las üritab ise hakkama saada, oota, kuni ta palub abi.
 5. Räägi talle tervest kehast. Kui teed komplimente tütrele tema välimuse pärast, ürita rääkida mitte üksnes tema ilust või riietusest, vaid kõige selle seotust: „Täna olid võimlemises väga hea!“. Või: „Kui sa esinesid, särasid su silmad“.

Allikas: Domašni Otšag, märts, 2018