Sõnumid, mis lõpevad punktiga, mõjuvad agressiivselt

Kui vastad sõnumi teel küsimusele “jah” või “ei”, ära pane vastuse lõppu punkti. New Yorgis tehti üliõpilaste seas uuring ning küsiti, millised sõnumivastused neile siiramana ja sõbralikuma tundusid — kas need, mis olid grammatiliselt korrektsed ja lõppesid punktiga, või need, mis olid slängis või kõnekeeles ja mille lõpus ei olnud kirjavahemärki. Üliõpilased eelistasid kõnekeelseid ja punktita vastuseid, hinnates need ausamateks.

Professor Mark Liberman selgitab seda nii: tekstisõnumi teel ei saa edasi anda hääletooni, pilku ega kehakeelt. Need on asendatud kirjavahemärkide ja suurte tähtedega — viimaseid kasutame siis, kui tahame midagi eriti rõhutada, oleme vihased või karjume. Hunnik hüüumärke ja kolm punkti annavad samuti teatud emotsioone edasi. Punkt märgib seda, et jutt on lõppenud või me mõtleme väga tõsiselt seda, mida just ütlesime. Seetõttu mõjub punktiga lõppev vastus väga tõsiselt ja jätab mulje, et vastaja on kuri.

Me käitume siis paremini, kui meilt seda eeldatakse

Me käitume inimestega nii, nagu me neist mõtleme. Ja see tähendab, et inimesed käituvad nii, nagu neist oodatakse.

Psühholoog Amy Cuddy selgitab: “Kui arvad, et keegi on tõbras, käitud sa tema suhtes nii, et ta vastabki sulle tõpra käitumisega. Ja siis sa saadki öelda: “Näe, ongi tõbras!” See on väga ohtlik, sest sel moel me kinnitame iseendale oma peas loodud stereotüüpide õigsust.

Seda teadmist saad nüüd enda heaks kenasti tööle panna ja panna inimesi käituma just nii, nagu sul vaja on.

Meile on atraktiivsed inimesed, kellel on omadused, mis meile meie endi juures meeldivad

See reegel töötab alati ja koosneb kahest osast:

1. Meile meeldivad inimesed, kellel on omadused, mida me enda juures armastame
2. Meile meeldivad inimesed, kelle head omadused on nii tugevad, et kaaluvad üles need omadused, mis meile meie endi juures ei meeldi

Näide: ilus tüdruk on uhke oma välimuse üle, aga vihkab seda, et ta on väga ebakindel. Ta kohtub mehega, kes on samamoodi väga atraktiivne, aga tema enesekindlus ja karisma on silmipimestavad. Tüdruk on õnnelik, sest mehe enesekindlus tasakaalustab tema ebakindlust, nii et nad moodustavad unelmate paari — nad on piisavalt sarnased ja piisavalt erinevad samal ajal.

Me usaldame võõraid, kes meenutavad meile usaldusväärseid inimesi

USA teadlased tegid huvitava katse. 29 mehele näidati kolme võhivõõra pilte ning nad pidid otsustama, kas jätta 100 dollarit endale või investeerda osa sellest või kogu summa koos ühe võhivõõraga piltidelt. Seejärel tuli osalejatel uueks mänguks partner valida. Neile näidati 58 fotot. Ainult neljal neist olid täiesti uued näod ja 54 pildil olid eelmise mängu kolm tüüpi, keda oli Photoshopis pisut muudetud, aga nad nägid kõik eelmise katse kolmikule üsna sarnased välja.

Uurijad avastasid, et mängijad valisid oma partneriteks need, kellega nad olid varem mänginud ja kes olid neile hea mulje jätnud. 68% mängijatest keeldusid suhtlemast inimestega, kes olid sarnased kolmanda mehega esimesest mängust, sest tema ei olnud koostööaldis ja jättis neile kõige kehvema mulje.

Aju ütleb meile, kui populaarne keegi on

Igas grupis defineerivad populaarsuse inimese sidemed ja sotsiaalne staatus. Aga kuidas me tunneme popid inimesed siis ära, kui nende eelistused ei ühti meie omadega?

Eksperdid palusid inimestel hinnata ühe seltskonna populaarsust ainult nende sotsiaalmeedia fotode põhjal. Samal ajal uuriti katsealuste ajusid. Teadlased avastasid, et mõned aju osad olid väga aktiivsed, kui inimene püüdis välja selgitada, kes kui popp on. Ja selgus, et üks neuron otsustab, kui atraktiivsena inimesed teiste jaoks paistavad.

Meile meeldib, kui meid nähakse nii, nagu me tahame välja paista

Me tahame teiste jaoks näida sellised, nagu ise endist mõtleme. Tahame, et keegi jagaks meie arvamusi. Selle kinnitamiseks on ülikoolides tehtud mitmeid katseid. Koguti kokku inimesed, kellel on endast hea arvamus ja need, kes ennast ei salli. Küsiti, kellega nad pigem tahaksid suhelda. Enesega rahulolevad inimesed tahavad suhelda nendega, kes on endaga rahul ja õnnetukesed hoiavad pigem nende poole, kes iseendale ei meeldi. Sel moel sulandume inimeste sekka, kes meid mõistavad ja selline suhtlustasand meeldib meile väga.

Mida sümmeetrilisem inimene on, seda atraktiivsem ta paistab

Keegi ei ütle ilusa inimese kohta: “Vau, ta on nii sümmeetriline!” Aga paljud uuringud tõestavad, et sümemetrilisus on üks atraktiivsuse alustalasid. Täiuslikult võrdsete näojoontega inimesi pole muidugi olemas, aga mõned on siiski õnnistatumad kui teised.

Tehti katse, kus meeste kõrvalestad, sõrmed jne mõõdeti ära ja vaadati, kui võrdsed need on. Seejärel näidati meeste fotosid naistele ja paluti hinnata nende atraktiivsust. Mehed, kes olid vähem stressis ja rohkem sümmeetrilised, said kõrgemad hinnangud.

Allikas: Bright Side