Lastekaitse liidu juhatuse esimees Tõnu Poopuu sõnul oli küsitluse põhjus vanemate mure väga raske koolikoti pärast. Poopuu sõnul on neid lapsevanemaid, kes aastate jooksul ikka ja jälle selle murega liidu poole pöörduvad — lapse igapäevane kott on liiga raske. Et teema on ülioluline, näitas seegi, kui palju oli üsimustikule vastajaid. Lapsevanemad tegid ka terve rea ettepanekuid, kuidas olukorda parandada. Need võiks enne uut õppeaastat läbi lugeda ka kõik õpetajad ja koolijuhid, sest kogemus on näidanud, et suuresti on probleemis süüdi ka lihtne tahtmatus.

Ettepanek nr 1 — topeltõpikud

Kõige populaarsem ettepanek oli vana hea topeltõpikute kasutusele võtmine. Suisa 47% vanematest leidis, et topeltõpikute olemasolu (st lapsel on õpik koolis ja kodus) aitab oluliselt vähendada koolikoti kogukaalu, sest õpikud on raskeim osa koolikotist. Ja neil on õigus.

Ettepanek nr 2 — töölehtede kasutamine

Töölehtede kasutamist soovitas 7% lapsevanematest. Muu hulgas tegid lapsevanemad ettepaneku, et töövihikuid võiks teha nii, et need koosneksid töölehtedest, st kaasa tuleb võtta konkreetseks päevaks ainult mõned lehed. Väga hea ettepanek!

Ettepanek nr 3 — õpikud koolis

Lapsevanematest 10% soovis, et õpikuid saaks koolis hoida. See muidugi eeldab, et koolis on, kus neid hoida — sahtel, riiul, kapp, leidsid vanemad. Samuti peaks enamik õppetööst saama koolis tehtud, et polekski tarvidust õpikuid koju tassida. Viimane aga eeldab pikapäevarühma olemasolu või õpetaja poolset pealehakkamist.

Ettepanek nr 4 — isiklik kapp

22% lapsevanematest pooldas isikliku kapi kasutamise võimalust. Samas juhtisid mitmed lapsevanemad tähelepanu asjaolule, et isiklik kapp koolis ei vähenda probleeme, sest õpikuid on igas aines üks ja laps peab neid kasutama nii koolis kui ka kodus (nt kui laps jääb haigeks, peab vanem minema kooli õpikut tooma). Välja toodi ka teisi miinuseid: kapid on tasulised, neid pole piisavalt, kappides pole riiuleid, lukustamata kappidest kaovad asjad jne.

Teised ettepanekud

Lapsevanemad soovitasid rohkem tähelepanu pöörata õppevahendite digitaliseerimisele. Tunnistati, et nad peaksid ka ise hoolikamalt laste koolikoti sisu jälgima, sest aegajalt leidub seal päris uskumatut ja õppetööga seostamatut kraami. Muudatusi tuleks teha ka õppekorralduses ja kaaluda õpikute-töövihikute kaalu vähendamist.

Algklassilapse tühi koolikott ei tohi kaaluda rohkem kui 1,3 kilo, täidetud koolikott võib olla kuni 15 protsenti lapse kehakaalust.

Allikas: www.lastekaitseliit.ee, küsitlus „Sinu lapse koolikott”

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid