Inimesed kohanevad uue olukorraga, selgitas uuringu autor Richard E. Lucas, Michigani ülikooli psühholoogiadotsent.

Tema sõnul on abiellujad tavaliselt keskmiselt õnnelikumad inimesed kui need, kes ei abiellu, millest võib teha järelduse, et positiivse inimesena on teil suurem tõenäosus abielluda.

Samas võivad inimesed, kes ei olnud enne abiellumist kuigi õnnelikud, abielus õnnelikumad olla, selgus uuringust.

See võib tuleneda sellest, et nad olid üksildased ning neil on abielust rohkem võita kui õnnelikul
inimesel, kellel on alati rohkem sotsiaalseid kontakte.

Uuringus olid vaatluse all ka inimesed, kes on abikaasa kaotanud. Uuring näitas, et kuigi nii mehed kui naised olid algselt eluga rahulolematud, mõjutab see naisi peamiselt abikaasa surmale vahetult järgnevatel aastatel.

Uuring näitas ka, et mõlema sugupoole eelmine õnnelikkuse tase taastub umbes kaheksa aasta jooksul pärast armastatud inimese kaotust.

Teadlased kasutasid järelduste tegemiseks Saksamaal 24.000 juhuslikult valitud inimesega läbi viidud vestluste põhjal. 15-aastase uuringu käigus alustas 1761 osalejat vallalisena, abiellus uuringu teatud punktis, püsis abielus uuringu lõpuni või ei olnud nendega võimalik ühendust saada.

Sellised inimesed moodustasid 79 protsenti kõigist neist, kes uuringu ajal abiellusid.

Võimaluse korral viidi vestlus läbi nelja silma alla, osalejatega võeti ühendust igal aastal.

Osalejatele esitatud küsimused puudutasid nende perekonnaseisu, sissetulekut, töökohta ja küsimusi eluga rahulolu kohta, mida neil tuli hinnata skaalal nullist kümneni. Teadlased kontrollisid aastaseid muutusi eluga rahulolu tasemes Saksamaal Berliini müüri langemise ja muude tegurite
tõttu.

Kuigi paljud uuringud on tõmmanud seoseid abielu ja eluga rahulolu vahel, et ole enamuses uuringutes jälgitud osalejaid alguses vallalisena ja siis abielus, ütles Lucas. Selle uuringu väärtus seisneb selles, et see annab informatsiooni erinevate elutsüklite kohta.

Kuigi inimese õnne mõjutavaid tegureid on palju, näitas see uuring, mis juhtub siis, kui inimesed abielluvad, ütles Lucas. Tema sõnul ei muuda abielu inimest tohutult rahulolevamaks, kuigi ei saa öelda, et sellel ei oleks oma eeliseid.

Varasemad uuringud on näidanud, et abieluinimesed on tervemad või majanduslikult paremal järjel.

Robert Coombs usub kindlalt, et abielul on oma eelised. California ülikooli psühholoog on viinud läbi rea uuringuid selle kohta, kuidas abielu inimesi mõjutab. Tema sõnul ei ole kahtlust, et see annab inimesele vaimse tervise osas eelised.

Teised uuringud on näidanud olulisemat õnnetunde kasvu läbi abielu, rääkimata abielu kui institutsiooni soodsat vaimset ja terviselikku mõju, ütles ta.

Kui abielu on hea ja teil on inimene, kes teid kuulab ja keda saab usaldada, siis on see sama, kui regulaarselt psühhiaatri juures käia, ütles Coombs. Coombs on nõus, et inimesed kohanevad ja need, kes varem olid õnnelikud, on ka abielus õnnelikumad, samas kui vähem rahulolevad inimesed ei tunne end nii rahulolevana.

"Tuleviku parim ennustaja on minevik," ütles ta. Samas toetab ta abielu ja leiab, et hea partner aitab kindlustada head tervist.