KiVa-koolides on ohvrite osakaal langenud enim kõige kauem programmi kasutanud koolides ehk kuue aasta jooksul 21,5%-lt 14,1%-le. Nendes koolides ehk n-ö kõige staažikamates KiVa-koolides on eelmise aastaga võrreldes kiusamise ohvrite osakaal jäänud küll pidama 14% ligi, mis võib viidata, et laiema ühiskondliku ja poliitilise muutuseta aitab KiVa programm küll jätkuvalt kiusamist vähendada, ent langustrendi jätkumine võib võtta senisest kauem aega.

“Tunnen end nagu katkine grammofon, aga saame juba kuuendat kevadet järjest öelda, et järjepidev ja kooliterviklik ennetus- ja sekkumistöö omab positiivset mõju — aasta-aastalt kiusamise all kannatavate laste osakaal langeb,” ütles SA Kiusamisvaba Kooli tegevjuht Triin Toomesaar. “Aina kõvemini vasardab minu peas aga küsimus: kuhu ja kuidas edasi? Ehk mida ja kuidas tehakse üleriiklikult selleks, et iga koolipere, iga õpilane saaks õppida koolis, kus kasutatakse kiusuennetuseks ja juhtumite lahendamiseks teadus- ja tõenduspõhiseid tööriistu?”

Toomesaare sõnul pingutab Kiusamisvaba Kooli sihtasutus mõistagi edasi selle nimel, et kiusamisohvrite osakaal Eesti koolides saaks aastate pärast langeda 10 protsendile, mis oleks juba maailma absoluutse tipu lähedal.

Kiusamise vähenemist on viimase kahe aasta jooksul märgata ka KiVa programmiga alles alustavate koolide algtasemetes, mis võib olla seotud kiusamise vähenemisega Eesti koolides üldiselt. Sel sügisel alustav KiVa-koolide lend on alustamas eelmise aasta lennuga sarnaselt tasemelt ehk seisust, kus keskmiselt 18% 1.-6. klasside õpilastest kannatab kiusamise all.

“KiVa-programmi puhul tuuakse välja positiivset seost programmi tegevuste kasutamise täpsuse ja tulemuslikkuse vahel. Eriti oluline on, et kõik koolid, kuid eelkõige ka need, kes on saavutanud ohvrite osakaaluks 14%, tegutseksid teadlikult ja süsteemselt edasi,” ütles SA Kiusamisvaba Kool koolitaja ja uuringute koordinaator Kristiina Treial. Sel õppeaastal toimub KiVa-koolides esmakordselt ka programmi kasutamise kvaliteedi hindamine ja sügiseks väljastatakse koolide pingutusi tunnustavad kvaliteedimärgised. “Tegutsemise jätkamine on ülioluline, sest Norras tehtud uuringud näitavad, et kiusuennetuse programmi kasutamise lõpetamisel kaotab kool kahe aastaga kogu saavutatud edu. Kiusamise vähendamine peab olema pidev ja koolielu lahutamatu osa.”

Kristiina Treiali sõnul tõdesid hiljuti ülemaailmsel kiusuvastasel foorumil World Anti-Bullying Forum kõik osalevad riigid, et teadlastel on aastakümnete pikkuse töö tulemusena pakkuda erinevaid tõendatud mõjuga praktikaid ja meetodeid. “Kuid need teadmised ei jõua alati õpetajate ja õpilasteni, osalt just seetõttu, et koolipered ei ole alati valmis neid teadmisi vastu võtma. Meie ülesanne on tuua maailmast need kõige paremad teadmised ja praktikad Eestisse ja tõlkida koolidele parimateks töövahenditeks ja võteteks,” selgitas Treial.